Mariona Carbonell: «Hem tancat l’any 2022 sense augmentar la pressió fiscal i amb quantioses inversions»

Un dels objectius primordials de la Regidoria d’Hisenda ha estat mantindre intactes els tributs i no augmentar la pressió fiscals dels contestans/es , cal recordar que en 2018 es va fer una rebaixa del 0,5% del tipus impositiu de l’IBI, i que aquest 2022 en el pressupost municipal es van aprovar les partides per al nou contracte de neteja viària sense que els contestans i les contestanes es veieren afectats per l’increment econòmic del contracte. També es mantenen les bonificacions existent en IBI, ICIO, i l’última modificació que vam fer respecte a l’augment de la bonificació fins al 50% a l’impost d’activitat econòmiques per la utilització de sistemes d’energia renovable i sistemes de cogeneració, perquè siga un incentiu que promoga les decisions a favor de l’ús i la producció d’energies netes en el procés productiu.

A banda s’han mantingut totes les subvencions nominatives a les entitats del municipi que representes al voltant 1.000.000€ amb la característica aquest 2022 de dos entitats que han celebrat aniversaris per la seua constitució, com són el Centre d’Estudis Contestans i el Patronat Cor de Jesús, tònica que es portarà a terme en aquelles entitats que aquest 2023 tinguen alguna commemoració especial.

En les regidories d’obres i serveis i en concret en l’àrea de parcs i jardins també s’han fet dos inversions importants, com es el canvi del parc infantil del Paquito Xocolatero i el canvi de paviment al parc del carrer d’Almudaina amb 13.000€ i 40.000€ respectivament i que en aquest 2023 continuaran duent-se a terme millores en altres zones infantils.

La neteja i millora dels camins englobats en la xarxa de camins municipals també és una de les inversions que centren els objectius del departament, amb la millora del ferm asfàltic del camí de la Plana i del camí Vell de Benilloba amb 44.000€ i 40.000€ d’inversió respectivament. La neteja dels camins també és una aposta que des del departament van portar a terme des de 2021 i que aquest any s’ha tornat a executar per tal de millorar el trànsit pels camins i evitar els riscos d’incendis, igual que en parcel·les de titularitat municipal amb un cost de 14.000€.

Una de les inversions més importants que s’ha iniciat en 2022, però que finalitzarà en 2023, és el canvi de tota la xarxa d’aigua potable del carrer Dolors amb 147.000€, expedient que s’acaba de licitar i que en breu donarà inici amb un període d’execució de 3 mesos, inversió molt important, ja que aquest tram de xarxa d’aigua potable és un dels que actualment presenta més inconvenients. Durant aquest any s’espera que s’inicie la licitació de l’Avda, Jaume I, Mossèn Eugenio Raduàn, en el qual s’invertiran al voltant de 170.000€ en l’ampliació de les voreres, en l’adequació i el sanejament de la xarxa d’aigua potable, i en la pavimentació de tota la zona. Com es pot observar en aquest projecte com en el de carrer Dolors hi ha una aposta ferma des de la Regidoria d’Obres i Serveis per la millora i el sanejament de la xarxa d’aigua potable del municipi.

En matèria d’energies renovables i autoconsum també s’ha fet una aposta clara amb la implantació de 23 plaques solars en edificis municipals amb una inversió de 21.000€ i s’ha sol·licitat a través de les línies PIREP i PREE dels fons europeus dos projectes d’instal·lació de panells solars al Poliesportiu i a la Biblioteca pública. El canvi d’enllumenat públic ha sigut un dels objectius del Departament de Serveis, on s’ha produït la modificació de l’enllumenat a sistema led de baix consum en moltes zones de la població, com ara el carrer Donants de Sang, Pare Francisco Ferrer, Asil, Juan M. Carbonell i Vicent Belda, amb una inversió de 15.000€ de fons municipals, i una altra zona on s’ha produït el canvi ha sigut als carrers San Francesc, Pl. Anselmo Martí, Convent, Miguel Crevea, Pare Torró, Ausiàs March, Literat Azorín, Ben Khanis i Ben Alsahagi, aquesta amb l’ajuda de l’IVACE per a la renovació de l’enllumenat públic per sistemes de major eficiència energètica. Una aposta clara per major eficiència, menys consums, i reduir les emissions de CO2 a l’efecte de protegir el Medi Ambient.

Segons explica Mariona Carbonell, regidora d’obres i serveis i hisenda : «Estem satisfets amb les inversions que hem portat a terme en l’àrea d’obres i serveis amb les inversions a la xarxa de camins municipals i als parcs infantils, però sobretot pels nous projectes que s’han iniciat o es portaran a terme durant aquest any, i la seua importància. És de molta transcendència que no s’haja augmentat la pressió fiscal als veïns de Cocentaina, a pesar de nous contractes com el de neteja viària que han augmentat de quantia però els contestans i contestanes no ho notarem en els nostres rebuts, i que es un dels principals objectiu ara que estem elaborant el nou pressupost municipal de 2023».