MURO MILLORARÀ EL SEU POLIESPORTIU AMB L’AJUDA DE DIPUTACIÓ

La Diputació d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro una nova subvenció per a millorar les infraestructures  esportives del poble. Amb un cost global de 449.600 euros i amb una aportació municipal Más »

 

LA FIRA DE TOTS SANTS REP EL PREMI “PEDRO ZARAGOZA ORTS”

La Fira de Tots Sants de Cocentaina obté un nou guardó, en aquest cas ha sigut l’AAPET (Associació Alacantina de Periodistes i Escriptors de Turisme) com a reconeixement a la trajectòria, història i divulgació del turisme i la tradició a través d’un esdeveniment més que consolidat en la província.

L’acte s’ha dut a terme al CDT d’Alacant on s’ha reconegut la gran llavor tant del poble contestà com de l’equip humà que desenvolupa aquest gran esdeveniment. A l’entrega de premis l’AAPET ha fet un recorregut pels mèrits aconseguits per la Fira de Tots Sants posant en rellevància que és la segona més antiga de tota Espanya i l’única declarada d’Interés Turístic Internacional i BIC.

El guardó l’ha recollit l’alcaldessa Mireia Estepa acompanyada de l’actual regidora de Fira, Mariona Carbonell, i el regidor de Turisme, Iván Jover.

Segons ha comentat Estepa “Aquest guardó és mèrit del poble de Cocentaina que ha sabut mantindre en el temps l’essència de la tradició de la Fira conjugada amb la modernitat de cada moment, així com, és fruit de l’esforç dels expositors i firers que any rere any són fidels al gran esdeveniment que és la Fira, als treballadors i treballadores de l’ajuntament i als regidors que han estat al capdavant de la Fira”.

L’AJUNTAMENT DE MURO CELEBRA ESTA VESPRADA EL PLE DE DESEMBRE

La corporació municipal de l’Ajuntament de Muro celebra esta vesprada, a les 19.30 hores, la sessió ordinària de Ple corresponent al mes de desembre.

ORDRE DEL DIA

1.- DICTAMEN RELATIU A LA MOCIÓ DE LA DECLARACIÓ DE L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA.

2.- DICTAMEN RELATIU A LA MOCIÓ DE PETICIÓ DE L’ALTA DISTINCIÓ DE LA GENERALITAT PER A ISABEL CLARA SIMÓ.

3.- DICTAMEN RELATIU A LA MOCIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST.

4.- MOCIÓ RELATIVA AL 25 NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

5.- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN EL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE LES ENTITATS LOCALS – TERCER TRIMESTRE DEL 2019.

6.- DACIÓ DE COMPTES DEL TERCER TRIMESTRE DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019 AL MINISTERI D’HISENDA.

7.- DACIÓ DE COMPTES DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE MURO D’ALCOI 2019.

8.- DACIÓ DE COMPTES DELS DECRETS D’ALCADIA.

.- DESPATX EXTRAORDINARI.

.- PRECS I PREGUNTES.

EL QUE VOLEM SABER (4 DESEMBRE)

Programa especial des del Saló de Plens de l’Ajuntament de Muro amb motiu de l’acte d’entrega de distincions a membres de Protecció Civil.

CULTURA CONVOCA EL “CONCURS DE BETLEMS VILA DE MURO”

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Muro un any més us convida a participar en el Concurs de Betlems que any rere any organitza per tal de posar en valor una tradició tan arrelada com és la muntar el betlem quan arriba aquesta època de l’any.

El full d’inscripció el trobareu tant en el Registre com en la pàgina web www.vilademuro.net i el termini per a inscriure’s acaba el dia 10 de desembre.

EL QUE VOLEM SABER (3 DESEMBRE)

El doctor Jose Fenollar, responsable de la Unitat de Promoció de la Salut, ens informa de la CAMPANYA DE VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP 2019/2020.

APROVATS ELS PRESSUPOSTOS PER A 2020 DE MURO

Després d’un any de pressupostos prorrogats, el Ple de l’Ajuntament de Muro aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres els comptes de 2020, amb l’abstenció de Grup Municipal del PSOE i Compromís.

Un pressupost ambiciós però prudent, en què l’increment dels ingressos previstos comparats amb els de 2018, últim any en què hi va haver pressupost, és de 156.917,07 euros.

En l’apartat de despeses, l’actual equip de govern remarca que els esforços han anat dirigits en tres línies diferents:

La primera, cap al capítol de personal, amb un increment de 609.947,55 amb la creació de sis places noves i la modificació de la situació de la policia local per tal d’adaptar el seu lloc de treball a les necessitats actuals.

La segona, la conversió de les subvencions nominatives a concurrència competitiva, un fet recollit en l’acord programàtic per tal que les subvencions al poble de Muro siguen més equitatives entre totes les associacions, donant continuïtat al muntant de la partida pressupostària.

I per últim, iniciar la remunicipalització de serveis. Com que els contractes d’aigua, neteja viària i neteja d’edificis estan en precari s’ha decidit optar per una fórmula mixta entre licitacions (neteja viària i neteja d’edificis) i servei de gestió directa (aigua i neteja d’edificis) davant la necessitat de solucionar la precarietat dels contractes i l’equilibri pressupostari i organitzatiu dels mateixos serveis.

S’han regularitzat convenis actualitzant-los a contractes com per exemple el d’APSA per tal de donar continuïtat a un servei social tan important i arrelat al poble. Les partides d’activitats es mantenen i fins i tot augmenten, com és el cas de festes, a causa de l’increment del passat exercici.

Gràcies a l’esforç de tots, l’Ajuntament de Muro començarà l’any 2020 amb un pressupost per a començar a treballar i dur a terme l’acord programàtic.