Category Archives: Breves

MURO SOL·LICITA A EDUCACIÓ UNA UNITAT DE 2 A 3 ANYS PER AL CEIP MONTCABRER

El passat divendres 22 de novembre l’Ajuntament de Muro va sol·licitar a la Conselleria d’Educació una unitat de dos a tres anys per al CEIP Montcabrer de Muro. Aquesta proposta va ser aprovada en el Consell Escolar del 13 de novembre.

L’Ajuntament es farà càrrec del cost de les obres d’adequació de l’aula segons el que marca el Decret 2/2009 i segons ens informa la direcció del centre.

Aquesta ampliació al primer cicle de l’Educació Infantil suposarà per al CEIP Montcabrer un augment del pressupost dotat per la Conselleria, un docent més i un tècnic superior d’Educació Infantil.

L’IVACE SUBVENCIONA A MURO EN 68.400 EUROS

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha concedit a Muro una subvenció per import de 68.400 euros per a millora de vials en zona industrial.

El passat mes de novembre s’iniciaren les obres d’urbanització del final de l’Avdga. de Gandia i del Polígon Industrial Duquessa d’Almodòvar amb un termini d’execució de 2 mesos i mig.

Les obres consisteixen en la dotació de serveis a l’Avgda. de Gandia que són la xarxa d’aigües residuals, millora del subministrament d’aigua potable, xarxa d’enllumenat públic i energia elèctrica i el serveis contraincendis, així com la senyalització dels carrers de l’Avgda. de Gandia i del carrer Duquessa d’Almodóvar.

AFA MURO REP UNA SUBVENCIÓ DE 7.000€ PROCEDENTS DE LA GENERALITAT

L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i altres demències de Muro i comarca ha rebut una nova subvenció de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en matèria d’equipament per a Centres de Serveis Socials Especialitzats de persones majors 2019.

AFA MURO ha rebut la quantitat de 7.000€ per a l’adquisició del següent equipament per al Centre de Dia Benicadell: rentaplats, fotocopiadora i grua de mobilització.

Per a la seua presidenta, Inma López “esta ajuda ens vindrà genial per a renovar i ampliar serveis per als nostres usuaris. Des d’AFA MURO volem agraïr el recolçament que sempre ens dona el govern valencià”.

L’AJUNTAMENT DE MURO CELEBRARÀ DIJOUS QUE VE UN PLE EXTRAORDINARI PER A APROVAR EL PRESSUPOST PER A 2020

La corporació municipal de l’Ajuntament de Muro celebra el pròxim dijous 28 de novembre, a les 9.30 hores, sessió extraordinària de Ple amb el següent ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 18 DE NOVEMBRE DE 2019.

2.- DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I MODIFICACIÓ DE LLOCS RELATIU A LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MURO.

3.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE MURO, LES BASES D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’EXERCICI 2020.

LA UNIÓ MUSICAL DE MURO CELEBRA SANTA CECILIA

La Unió Musical de Muro enceta el pròxim diumenge 1 de desembre el programa d’actes en honor a Santa Cecilia.

La Banda Jove ha preparat un concert especial que tindrà lloc a les 12 hores al Centre Cultural Polivalent, baix la direcció de Juan Gadea. Anteriorment (11.30 hores) hi haurà un cercavila desde la seu de la Unió Musical, fins el Centre Cultural.

El punt final als actes en honor a Santa Cecilia tindran lloc el divendres 6 de desembre. A les 8 hores “despertà”, seguida d’un cercavila a les 11.30 hores, i el concert a las 12 hores al Centre Cultural Polivalent, baix la direcció de Rafa García Vidal.

COL.LECTIU COMPROMÍS PROPOSA DONAR UN ÚS TEMPORAL ALS SOLARS DE COCENTAINA

El Col·lectiu 03820-Compromís proposa que l’Ajuntament elabore un cens de solars buits i sense edificar i planifique l’utilització temporal d’aquestos solars per a donar-los un ús per al conjunt de la societat de Cocentaina comptant amb la participació de la ciutadania i perspectiva de gènere.

El Col·lectiu 03820-Compromís ha presentat una iniciativa per a donar un ús temporal als solars buits i  sense edificar de Cocentaina. El portaveu de la coalició a l’Ajuntament, Jordi Pla, explica que “hui en dia a Cocentaina hi ha solars buits i sense edificar que, en moltes ocasions, són objecte d’usos inapropiats. Usos inapropiats com abocadors incontrolats de deixalles, acumulació de materials o proliferació de rosegadors que generen problemes d’imatge, d’higiene i de salut pública dins del nostre poble”.

Pla explica que l’administració pública ha de tenir una actitud propositiva i proactiva davant d’aquestes situacions per millorar la imatge del nucli urbà, la salut pública de la ciutadania i donar un ús provisional adequat i destinat a un servei comunitari per al conjunt de la població. En definitiva, una col·laboració efectiva entre el consistori i els propietaris privats de solars.

“L’aposta per un model de poble amable i compacte fa que des del grup municipal del Col·lectiu 03820-Compromís proposem la utilització temporal dels solars. Harmonitzar els solars buits i sense edificar per portar a terme un urbanisme de consens que dote de manera temporal de nous espais públics per a la gent. Tot açò, baix els paràmetres de la sostenibilitat i la perspectiva de gènere”, ha afirmat Pla.

A més a més, el portaveu del Col·lectiu 03820-Compromís explica que “en aquest procés, la participació ciutadana té un paper important. En primer lloc, per acordar amb les persones propietàries la cessió temporal del solar. Així com, quins usos se’ls podria donar. Per altra banda, consultant amb el veïnat més proper quin ús li agradaria que tinguera”.

Per últim, des de la coalició expliquen que creient fermament en l’austeritat i el màxim respecte als recursos públics, i sent una utilització temporal, s’haurien de prioritzar els materials reciclats perquè els costos econòmics siguen els mínims.