BAN AJUNTAMENT DE MURO

La senyora Jovita Cerdá García, Alcaldessa en Funcions de l’Ajuntament de Muro d’Alcoi

FAIG SABER:

Als propietaris dels terrenys rústics o urbans, que amb motiu de l’arribada de l’estiu, i per tal de previndre accidents i incendis en aquestos llocs, han de tenir-los en perfecte estat de salubritat i neteja, i advertir-los que en cas de no fer-ho estaran incomplint la normativa vigent, i s’aplicarà la pertinent sanció.

Es prega la col·laboració de netejar i desbrossar les parcel·les i solars per no tenir problemes de convivència amb els veïns.

Muro d’Alcoi, maig 2019