Archivo por meses: mayo 2023

Un total de 22.951 estudiantes se examinarán de la PAU la próxima semana

Un total de 22.951 estudiantes de la Comunitat Valenciana participarán la próxima semana en la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad 2023 (PAU).

El 60 % del estudiantado que se presentará a las pruebas son mujeres y el 40 %, hombres.

Por universidades, las dos universidades de la provincia de Valencia son las que acogerán un mayor número de estudiantes, con un total de 12.317 matriculados, de los que 6.562 alumnos y alumnas se examinarán en la Universitat de València y 5.755 en la Universitat Politècnica de València.

Le siguen las dos universidades de la provincia de Alicante, que acogerán a un total de 7.963 personas, de las que 4.127 realizarán las pruebas en la Universidad Miguel Hernández de Elche y 3.836 en la Universidad de Alicante.

Por último, en la Universitat Jaume I de Castellón se examinarán un total de 2.671 alumnos y alumnas.

La mayor parte del estudiantado accede a las PAU tras cursar Bachiller y representa un total de 21.232 estudiantes, de los que 8.698 son hombres y 12.534 mujeres. Tan solo 1.716 estudiantes proceden de ciclos formativos. Cabe destacar que el número de estudiantes procedentes de estos ciclos formativos se ha incrementado en unos 200 en comparación con el curso anterior.

Los exámenes comenzarán el próximo martes 6 de junio a las 09.30 horas, y finalizarán el jueves 8 de junio.

PAU 2022-23

El alumnado podrá conocer sus calificaciones a partir de las 13 horas del día 16 de junio y el plazo para solicitar la revisión de examen se establece del 19 al 21 de junio a las 14 horas. En cuanto a la convocatoria de julio, las notas se darán a conocer el día 11 de julio a partir de las 17 horas.

Las pruebas se distribuirán a lo largo de tres días en horario de mañana y tarde. Comenzarán el primer día a las 9.30 horas con el examen de la asignatura de Historia de España, seguido del de Valenciano. Por la tarde, la sesión se reanudará a las 15.30 horas con los exámenes de Economía, Biología y Cultura Audiovisual y finalizará a las 17.45 horas, con los exámenes de Física e Historia del Arte.

El segundo día es el turno de los exámenes de Castellano e Inglés por la mañana y de las optativas de Química, Diseño e Historia de la Filosofía a las 15.30 horas y de Dibujo Técnico, Geología y Geografía a las 17.45 horas.

El último día de exámenes comenzará a las 9.30 horas con las pruebas de Matemáticas, Latín y Fundamentos del Arte y continuará a las 11.45 horas con el examen de Matemáticas Aplicadas. La jornada finalizará a las 15.30 horas con los exámenes de Griego, Artes Escénicas, Alemán, Francés e Italiano.

L’Ivace destinarà 3 milions d’euros més al Pla de Rehabilitació Energètica d’Edificis en municipis de menys de 5.000 habitants

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) destinarà 3 milions d’euros més al Pla de Rehabilitació Energètica d’Edificis en municipis de menys de 5.000 habitants (PREE5000), després d’haver aconseguit l’ampliació de pressupost sol·licitada al Ministeri de Transició Ecològica.

Amb aquesta ampliació es duplica el pressupost inicialment assignat a la Comunitat Valenciana, de 3.067.930 euros, de manera que el total ascendeix a 6,13 milions d’euros. Aquestes ajudes es troben finançades per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Recuperació Next Generation EU.

L’objectiu del programa és impulsar la sostenibilitat de l’edificació existent en la Comunitat, mitjançant actuacions de millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica (façanes, cobertes, finestres, solucions bioclimàtiques, etc.), actuacions de millora de l’eficiència energètica i d’utilització d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària, així com actuacions de millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Per a poder beneficiar-se de les ajudes, les accions que es realitzen han de suposar una millora de la lletra de qualificació energètica i una reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30 % de l’habitatge o edifici que es rehabilite.

Cal recordar que els habitatges compten amb una etiqueta energètica que determina el comportament energètic i que abasta de la A ( més eficient) a G (menys eficient). El 26 % del parc d’habitatges de la Comunitat registrat per l’Ivace correspon a habitatges amb les lletres F i G, les més ineficients, i si s’inclou la lletra e ascendeix a un 86 %, la qual cosa dona una idea de l’enorme potencial existent en aquest àmbit.

Poden beneficiar-se tant els particulars, com a comunitats de propietaris, comunitats energètiques, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis, empreses de serveis energètics, entitats locals i el sector públic institucional de les administracions públiques.

A més, el Programa PREE5000 pretén promoure les actuacions realitzades per comunitats d’energies renovables o comunitats ciutadanes d’energia, per la qual cosa també podran accedir a aquestes ajudes, que a més comptaran una ajuda addicional de fins a un 20 %.

En aqueix sentit, la directora d’Ivace, Júlia Company, ha recalcat que la “transformació de la infraestructura construïda cap a edificis de consum zero obri importants alternatives i oportunitats d’inversió i ocupació”.

Termini i quantia de les ajudes

El termini per a la presentació de sol·licituds està obert i finalitzarà el pròxim 31 de desembre de 2023. Les ajudes són com a mínim d’un 20 %-50 % de la inversió energètica i eficientment realitzada i podran aconseguir un 100 % en rehabilitacions integrals d’habitatges amb criteri social i que aconseguisquen una alta qualificació energètica amb la reforma.

En el cas del criteri social, l’ajuda es podrà incrementar en els edificis d’habitatges de protecció pública o situats en les Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes o Rurals.

Quant a l’ajuda addicional per eficiència energètica s’aplicarà en actuacions que eleven la qualificació energètica de l’edifici per a obtindre una classe energètica A o B, en l’escala de CO₂, o bé, incrementen en dues lletres la qualificació energètica de partida.

Finalment, l’ajuda addicional per actuació integrada, s’aplica en els edificis que realitzen simultàniament la combinació de dues o més tipologies d’actuació sempre que una d’elles siga sobre l’envolupant tèrmica.

Tindran també dret a ajuda addicional els edificis inclosos dins d’una comunitat d’energies renovables o una comunitat ciutadana d’energia.

Accions susceptibles de suport

Quan les accions susceptibles de suport, s’enquadren en tres categories: millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica (façanes, cobertes, finestres,solucions bioclimàtiques, etc), millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària i millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Les actuacions subvencionables incloses en cadascuna de les tipologies es poden dur a terme en edificis destinats a habitatge unifamiliar, residencial col·lectiva d’habitatge, qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.).

Així mateix, les actuacions subvencionables es podran realitzar en edificis complets existents o sobre una o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerades individualment o com a parts d’un edifici existent.

No seran actuacions subvencionables les que realitzen en edificis construïts l’any 2007 o posterior aquells en els quals suposen una ampliació, en els quals s’incremente la superfície o volum construït o quan comporten un canvi d’ús de l’edifici.

El Consorcio Terra recoge 8.000 toneladas de envases ligeros, papel y cartón en 2022

Los 37 municipios que forman parte del Consorcio Terra han recogido, en 2022, 7.986.050 kg de envases de plástico y metal, y de residuos de papel-cartón, según datos facilitados por la Generalitat Valenciana.

La aportación media por habitante/año en la recogida selectiva de envases ligeros se sitúa en 17,15 kg, cifra que supera en 2 la de la provincia de Alicante, mientras que la aportación media por habitante/año en la recogida selectiva de papel-cartón se sitúa en 16,32 kg, por lo que supera en 1 punto a la media de Alicante.

Este aumento se hace más evidente si comparamos los datos con los de 2019, ya que supone más de un 20% de incremento en el contenedor amarillo, y de un 7% en el contenedor azul.

Esta tendencia pone de manifiesto también el compromiso que los 239.000 habitantes del Consorcio Terra han tenido por mejorar sus hábitos de separación y reciclaje. Respaldado a su vez por el impulso por parte de la entidad de campañas de concienciación y sensibilización ambiental dirigidas a la ciudadanía en general, al público en edad escolar y a los grandes generadores.

Estas cifras invitan al optimismo, aunque como señala Isabel López, presidenta del Consorcio Terra «desde los ayuntamientos tenemos que seguir haciendo todo el esfuerzo posible para que sigan aumentando. La separación en origen y el reciclaje es fundamental para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 y avanzar en un modelo de economía circular. En este sentido, la educación ambiental es muy importante y por eso, desde el consorcio, estamos realizando acciones a cargo de educadores ambientales en todos los municipios de forma ininterrumpida».

Entre las poblaciones que encabezan el listado de recogida selectiva destacan las localidades que forman parte de la Mancomunitat El Xarpolar (31,3 kg habitante/año), Tibi (23,2) y Alcoy (22,9) por lo que respecta a envases ligeros. En la recogida de papel-cartón destaca Alcoy (22,5), Sant Joan de Alacant (19,5) y Busot (18,6).

Cocentaina acollirà la novena edició del SENT-ME

L’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, el regidor de Cultura, Iván Jover, i el creador i direc-tor artístic del Festival, Ignacio García-Vidal, han donat a conéixer la programació del Sent-me 2023. L’edició d’aquest any del SENT-ME COCENTAINA (Simpòsium Encontre de Noves Tendèn-cies en Música i Educació) està prevista entre el 10 i el 13 de juliol i destaca per mantindre l’altís-sima qualitat, a la qual ens té acostumats, en la seua programació.

La proposta educativa d’aquesta edició es centra en les Jornades de Composició Musical, obertes a tots els compositors professionals i amateurs, impartides pel reconegut compositor Andrés Valero-Castells, catedràtic del Conservatori Superior de Música de València.

El concert inaugural d’aquesta novena edició tindrà lloc el dilluns 10 de juliol i, com tota la resta de les actuacions, serà a les 22.00 h i al Palau Comtal. L’orquestra encarregada d’inaugurar aquesta edició del Sent-me serà l’Hesperian Symphony Orchestra, dirigida pel mestre contestà Ignacio García-Vidal, una orquestra avalada per més de 100 actuacions en destacats festivals de música clàssica arreu del territori nacional. El Palau acollirà la interpretació d’una de les simfonies més conegudes i belles de la Història de la Música: la Simfonia número 9 «del Nou Món» del composi-tor txec Antonín L. Dvořák.

Per una altra banda, el SENT-ME comptarà el dia 11 de juliol amb la presència del conegut i reco-negut actor Pepe Viyuela i del baríton Luis Santana que presentaran l’espectacle «Río de poesía», un simpàtic recital amb molt de sentit de l’humor que es construeix a partir d’una selecció de frag-ments i relats dels grans escriptors de la literatura espanyola amb la visió personal d’un dels actors més estimats i carismàtics de l’escena nacional.

Una altra de les sorpreses atractives amb les qual comptarà enguany el simposi és l’actuació, el di-mecres 12, de Capella de Ministrers, grup de música barroca creat i dirigit pel musicòleg Carles Magraner, que acaba d’estar guardonat amb el prestigiós Premi Internacional de la Música Clàssica 2023 (ICMA). A Cocentaina ens portaran l’espectacle «Al·legoria de l’Amor», sobre la introspecció i l’esperit en la cort dels ducs de Calàbria, una selecció acurada de nadales populars i pastorals, com també de Nadal i amatòries.

Tancarà aquesta gran edició la secció de cordes de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) dins del cicle «Les arts amb tu». L’Orquestra de Cordes, filial de l’Orquestra de la Comu-nitat Valenciana, ens oferirà un programa íntegrament centrat en el repertori d’orquestres de cordes.

El preu de l’entrada per a cada concert serà de 5 euros i la venda s’obrirà al mes de juny.

Tota la informació de SENT-ME COCENTAINA 2023 es pot trobar en la web www.cocentaina.es o en el telèfon 965592795.

EL QUE VOLEM SABER (30 MAIG)

RESUM DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT DIVENDRES PASSAT A L’AJUNTAMENT DE MURO.

1. DICTAMEN RELATIU A LA REINTERNALITZACIÓ DEL SERVEI DE PROVEÏMENT DOMICILIARI D’AIGUA DE CONSUM HUMÀ I CLAVEGUERAM.

 

2. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 12/2023.

 

3.- PROPOSICIÓ D’ALCALDIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MURO.