Category Archives: Destacados

COMUNICAT AJUNTAMENT DE MURO

REPARACIÓ XARXA AIGUA BRACAL

Respecte al tema de la reparació de la instal·lació d’abastient d’aigua potable de les aules prefabricades del col·legi públic El Bracal, m’agradaria puntualitzar part de la informació que aquests últms dies ha aparegut, tant en l’últm ple d’aquest Ajuntament com en les xarxes socials i les emissores de ràdio locals.

1.- En primer lloc, NO VA EXISTIR CAP RISC real de contaminació de l’aigua a la xarxa de les instal·lacions del CEIP El Bracal en cap moment, segons informe, referent a la legislació vigent, presentat per empresa competent en la matèria.

2.- Que la instal·lació esmentada es va executar al 2008, per empreses locals, sota la direcció dels tècnics competents de la Direcció Territorial de Conselleria d’Educació (aleshores governada pel Partit Popular) i l’empresa adjudicatària per a la instal·lació de les aules prefabricades, la mercantil Algeco. Això sí, les despeses tant de la construcció de la solera com la resta d’instal·lacions van ser sufragades amb fons municipals, si no haguera sigut així les aules prefabricades no hagueren estat instal·lades per a l’inici del curs al setembre. Es va realitzar una modifcació de crèdit de 200.000 euros, aprovada per tots els grups polítcs, per tal de fer-ne front a les despeses, encara que l’equip de govern considerava i encara ho considerem que aquestes despeses haurien de correspondre a la Conselleria, ja que els Ajuntaments tan sols tenen l’obligació de facilitar els terrenys per a construir les escoles i la conservació o manteniment de les instal·lacions.

3.- Que a causa d’un embós de l’arqueta, el passat 23 de febrer de 2018, els Serveis Tècnics Municipals van ser requerits per a solucionar el problema en la connexió de sanejament. Els Serveis Tècnics es van posar en contacte amb els tècnics de Tecvasa, que tenen inclòs en el seu contracte el servei de camió bomba per arreglar aquest tipus d’embossos. Al realitzar aquesta actuació detecten que en les arquetes de registre coincideixen la xarxa de sanejament al fons i la xarxa d’aigua potable a un lateral i que per a evitar possibles problemes s’ha construït una paret separadora entre totes dues xarxes. Al produir-se l’embós el nivell d’aigua va pujar i va ocupar pràcticament tota l’arqueta. No hi ha normativa d’obligatori compliment que regule la coincidència d’aquestes xarxes, només hi ha una norma de recomanable compliment que regula la coincidència d’aquestes xarxes i que permet la coincidència tal com estaven situades (es pot observar en un informe de Tecvasa) però no obstant això consideren que podrien millorar les instal·lacions fent una obra per tal d’extraure el tub d’aigua potable fora de l’arqueta.

4.- Al 2015, el conserge de l’escola va presentar un escrit a l’Ajuntament en què explicava aquest problema, i els Serveis Tècnics Municipals van considerar enviar una empresa d’obra, i la empresa va realitzar un tabic en l’arqueta seguint les indicacions d’aquest conserge. Els Serveis Tècnics Municipals ja no van rebre cap avís més sobre això. Cal puntualitzar que aquesta instal·lació s’ajustava a la normatva de recomanable compliment.

5.- Una vegada obtinguda tota la informació necessària i basant-nos en tres informes diferents, volem deixar clar que:

*NO HI HA HAGUT CAP CONTAMINACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE.

*NO HI HA CAP RISC DE CONTAMINACIÓ.

*De les actuacions que es van fer per tractar aquesta reparació l’alcaldessa es va assabentar en la Comissió d’Educació, la regidora no va informar en cap moment l’alcaldessa el dia que va ocórrer l’embós.

*Hi ha una clara manipulació dels fets, no sabem amb quina intenció.

*Hi ha una clara filtració de dades, d’un informe que només tenia una persona, per fer-ne un ús polítc, fet que ens sembla repulsiu.

*No podem consentir que es jugue amb un tema tan important com és la salud pública i menys quan estem parlant de menors.

*No podem permetre que es creen alarmes socials inventades amb no se sap quin propòsit.

*Considerem que algunes persones han actuat de manera molt irresponsable i haurien de disculpar-se, com a mínim, i si tingueren dignitat fns i tot DIMITIR.

*Estem a la disposició de les mares i pares que necessiten qualsevol informació i explicació.

Jacquelin Cerdà Garcia (Alcaldessa de la Vila de Muro)

Arranquen els III Pressupostos Participatius de Muro

Per tercer any consecutiu comencen els Pressupostos Participatius de Muro, aquesta vegada corresponents al període 2018/2019, un procés basat en la participació ciutadana i on la democràcia directa i horitzontal s’erigeix com a principal protagonista.

Els Pressupostos Participatius són una eina mitjançant la qual la ciutadania té la capacitat de decidir sobre una part del pressupost municipal, concretament sobre el capítol d’inversions.

70.000 euros és la xifra sobre la qual les mureres i murers podran fer les seues propostes, que una vegada fetes les validacions tècniques oportunes, passaran a ser votades per tots els veïns i veïnes de la població que complisquen els requisits i ho desitgen.

“La veritat és que estem contents de constatar el grau d’implicació de la ciutadania en aquest procediment, el que ens indica que som una societat amb anhels col.laboratius, madura i preparada per assumir més protagonisme dins del funcionament col.lectiu que ens donem les societats democràtiques“, ens explicava el regidor de Participació Ciutadana Kike Pascual.

Les diferents fases del procés comencen amb la recollida de propostes (del 21 de juny fins el 12 de juliol), una fase en la qual podrà participar qualsevol persona i que tindrà com a llocs físics de rebuda d’idees l’Ajuntament, el Centre Social Matzem i la Biblioteca Municipal, on haurà instal.lades unes urnes a aquest efecte. També cap la possibilitat de participar telemàticament en www.muroparticipa.com

La segona fase és la de validació tècnica (del 13 de juliol fins el 6 de setembre), on per part dels diferents departaments de l’Ajuntament es constatarà si les propostes rebudes compleixen amb els requisits mínims d’admissió .

El 7 de setembre ja amb totes les propostes validades es procedirà a la realització d’una assemblea participativa, on s’explicaran totes les idees rebudes detallant les que poden ser votades i les que no.

A continuació i per a finalitzar tot el procés, es donarà pas a la votació de les propostes seleccionades (del 10 fins el 21 de setembre), havent-hi per a açò estar empadronat en Muro i ser major de 16 anys. La manera de poder fer-ho serà presencialment en l’Ajuntament i amb major comoditat i rapidesa en www.muroparticipa.com

“Pense que des de l’administració hem de ser capaços d’arbitrar mecanismes com aquest, que generen energia social de participació i corresponsabilitzen al ciutadà en la recerca d’una democràcia de futur i socialment més justa“ , concloïa Kike Pascual.

Tot preparat per al Sol a Sol Esportiu de Muro

El pròxim cap de setmana 22-23 de juny donarà inici la 38ª edició del Sol a Sol Esportiu de Muro, una cita anual que posa punt i final a la competició esportiva a nivell local.

Amb tretze esports en lliça, situats principalment en el Poliesportiu Municipal, els quasi 900 esportistes participants podran demostrar les seues habilitats i caràcter competitiu dins d’una variada proposta esportiva. Esports com el futbol-7, bàsquet, futbol-11, handbol, hoquei patins i línia, patinatge artístic, frontenis, raspall, tenis, padel, pesca, caça, i bicicleta de muntanya compondran la graella esportiva perquè els nombrosos participants i públic en general puguen gaudir en aquest cap de setmana estival.

Per al regidor d’Esports, Kike Pascual “M’agradaria agrair la implicació dels diferents clubs participants perquè puga perviure la festa de l’esport murer , de la qual ens hem de sentir orgullosos i lluitar entre tots per millorar-la any rere any”.