Monthly Archives: abril 2023

El Plenari de Cocentaina desestima les al·legacions presentades al pressupost municipal pel sindicat F.E.S.E.P.

El Plenari de l’Ajuntament de Cocentaina desestima les al·legacions presentades al pressupost municipal per part del sindicat F.E.S.E.P. amb els vots a favor de tots els partits, excepte l’abstenció de Col·lectiu – Compromís. La desestimació del recurs presentat es fonamenta amb diversos informes tècnics on s’exposen els motius pels quals no són ni vàlides ni fonamentades aquestes al·legacions, ja que no es basen en els motius establerts en l’article 170 de la Llei 2/2004, d’Hisendes Locals, per a impugnar els pressupostos d’una entitat local.

El F.E.S.E.P. segons els informes tècnics, fa servir conceptes inexactes, indeterminats i en alguns moments incerts, amb afirmacions que no es porten a terme en aquest Ajuntament i que no generen cap obligació econòmica en el moment de l’aprovació del pressupost d’aquest aquest any, ja que en els casos de sentències judicials i gratificacions, fins que no es produeixen, no es poden quantificar; per tant, no són obligacions imputables al pressupost en el moment de la seua aprovació. Cal recalcar que en cap moment ha faltat mai crèdit per a fer front a aquests conceptes.

Segons les declaracions de la regidora d’Hisenda, Mariona Carbonell, «és una llàstima que no s’hagen desestimat per part de tots els partits polítics, encara que ja estem acostumats a les abstencions de Col·lectiu – Compromís, de qui no entenem ben bé el perquè de la seua abstenció, ja que no es va fer cap classe d’argumentació. Després diuen que són molt de Cocentaina, però l’única cosa que fan és amargar-se darrere de l’abstenció en els assumptes importants i han tingut l’oportunitat de demostrar a tot el poble, tal com ha fet la resta de partits, de decidir que Cocentaina tinga pressupost i amb açò que totes les inversions i el dia a dia de l’ajuntament vaja funcionant amb total normalitat. No obstant tot això, ens donem per satisfets, perquè, una vegada més, anem quasi tots en la mateixa direcció i tenim sentit de responsabilitat en la gestió del dia a dia del nostre municipi».

Amb aquestes desestimacions, es reprén el funcionament normal de l’ajuntament que s’havia vist parat per culpa d’aquestes al·legacions que van ajornar temes tan importants per a la gestió municipal com: l’obra del canvi de xarxa d’aigua del carrer Dolors, l’actualització del salari de tot el personal treballador de l’ajuntament, la rampa de baixada al centre del Respir, les ampliacions de jornada de companyes seues de sindicat i totes aquelles obres, inversions i subvencions que contemplen este nou pressupost. Afortunadament, amb la desestimació de les al·legacions ja s’han iniciat i adjudicat algunes licitacions que estaven a l’espera de poder disposar del crèdit, com també la resolució d’algunes de les subvencions nominatives. El govern contestà lamenta que l’objectiu del F.E.S.E.P. sindicat policial, fora ajornar tot el possible les millores per al poble i la plantilla, tot i ser un sindicat sense, suposadament, interessos polítics o personals.

Ara s’està treballant en la liquidació de 2022 on es veurà reflectit el romanent de Tresoreria disponible per a poder suplementar diferents partides del pressupost i per a poder dur a terme les diferents inversions que hi ha previstes.

EL QUE VOLEM SABER (25 ABRIL)

HUI ENS HAN VISITAT ELS REGIDORS DE COMPROMÍS, VICENT MOLINA I CAROL IVÁÑEZ, PER A PARLAR DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT DIMARTS PASSAT A L’AJUNTAMENT DE MURO.

L’Ajuntament de Muro aprovarà dijous que ve l’expedient de contractació per a les obres del nou Parc del Batà

La corporació municipal de l’Ajuntament de Muro celebra el pròxim dijous 27 d’abril, a les 20:45 hores, sessió extraordinària de Ple.

ORDRE DEL DIA

1.- Exp. 852/2023.- DICTAMEN DE LA CIPFRIH RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL «PROYECTO DE OBRA PARA LA CREACIÓN DE UN PULMÓN VERDE EN LA ZONA DEL BATÀ DE MURO DE ALCOY».

Cocentaina aprova provisionalment el Pla Especial i el Pla Director de l’entorn de la Muralla

Al plenari extraordinari celebrat el passat 14 d’abril es va aprovar provisionalment el Pla Especial de Protecció de l’entorn de la Muralla i el Pla Director. Aquest document urbanístic no va ser aprovat per unanimitat per què el grup Col·lectiu-Compromís va votar en contra. Les raons exposades pel representant d’aquest grup a la Comissió Informativa de Desenvolupament va ser:

  • No estar conforme amb els terminis que proposa el pla Director per tal de dur a terme les diferents actuacions proposades.
  • S’hauria d’incloure l’obligatorietat d’expropiar, per part de l’Ajuntament, totes aquelles vivendes adossades a muralla.
  • No haver vist el document amb suficient antelació, reiterant que sols han tingut accés al mateix des del dia 11 d’abril del 2023.

El primer motiu de disconformitat del grup Col·lectiu-Compromís, fa referència al Pla Director, que és un document que marca les actuacions que cal dur a terme per tal de protegir el patrimoni municipal, en aquest cas la muralla i les seues torres, i dóna unes prioritats a cadascuna d’aquestes intervencions, seguint criteris tècnics. Aquest full de ruta ens orienta en quins terminis caldria fer les diferents actuacions proposades, curt, mig i llarg termini, però no té caràcter obligatori, de fet la primera actuació proposada al Pla Director, amb un termini de 10 anys, que és la recuperació del tram de la muralla i la torre dels carrers Pintor Borràs i Rector Montagut, ja està redactat el projecte de rehabilitació i reurbanització de la zona i es licitarà en, per tal de poder-la dur a terme.

El segon motiu de disconformitat vulnera el dret de propietat a l’exigir que, els propietaris de vivendes adossades a la muralla, no puguen decidir si volen rehabilitar les seues cases. El Pla Especial de la Muralla facilitarà sobre manera, les rehabilitacions d’aquells edificis que queden emmarcats en aquesta zona, possibilitat que la regeneració de la mateixa siga menys enrevessada com que no dependrà de les autoritzacions de Conselleria.

Per últim, es pot constatar que tots els regidors de la Corporació Municipal tenen accés a tota la documentació des del dia 9 de desembre de 2020, data en què es va celebrar la Comissió Informativa de Desenvolupament per tal d’aprovar inicialment el Pla Especial, sotmetre’l a informació pública i fer les consultes pertinents en les diferents Administracions Públiques afectades. Al Plenari de dia 17 de desembre de 2020, consta en acta, que aquesta proposta va ser aprovada per UNANIMITAT.

La regidora d’urbanisme lamenta la postura del Col·lectiu-Compromís: «l’aprovació del Pla Especial de l’Entorn de la Muralla és indispensable per facilitar la regeneració de part del nucli històric de Cocentaina, marca les línies a seguir per recuperar el patrimoni històric, eliminar paperassa a l’hora de fer rehabilitacions i tramitar subvencions, tant per l’Administració com per els propietaris de vivendes, per tant no s’entén quin és realment ara el motiu pel qual el grup Col·lectiu-Compromís no recolza aquest Pla, serà per la proximitat de les eleccions?».

EL QUE VOLEM SABER (24 ABRIL)

ENTREVISTA A JUANMA SANCHIS, REGIDOR D’URBANISME I MEDI AMBIENT DE L’AJUNTAMENT DE MURO.

L’1 de maig tindrà lloc la XVIII Ruta a peu al Barranc de l’Infern

Com tots els dies 1 de maig l’Associació Tren Alcoi-Gandia organitza la Ruta a peu al Barranc de l’Infern.

Aquest acte té dues eixides, a les 8:45 hores, des de l’antiga estació de l’Orxa (per la gent de l’Alcoià i el Comtat) i des de la Pedrera de la Reprimala de Vilallonga (per a la gent de la Safor).

Les dues formacions està previst es troben al punt intermig del màgnific Barranc de l’Infern. Allí tindrem les actuacions dels dolçainers de la Xafigà i Fa Ressol, danses, muixerangues de la Vall d’Albaida i la Penyeta Blanca, i l’actuació del cantaor Hilari Alonso.

L’acte es lliure i es recomana portar esmorzar i dinar. Aquest any també es podrà comprar un tiquet per a degustar un plat típic de la zona com és el «blat picat». Aquest tiquet es podrà adquirir fins el 28 d’abril en www.ticketic.org

Per a qui ho desitge els ajuntaments de Vilallonga i l’Orxa han habilitat dues zones d’acampada per a tendes, caravanes i autocaravanes autoritzades des del 29 d’abril fins l’1 de maig.