BAN AJUNTAMENT DE MURO – FOGUERES DE SANT JOSEP

Gabriel Tomás Salvador, alcalde de l’Ajuntament de Muro de l’Alcoi

FA SABER:

Que amb la celebració de les tradicionals fogueres de Sant Josep, el pròxim 18 de març, a banda de les fogueres que s’han realitzat en diverses parcel·les d’aquesta població, hi haurà una foguera al descampat de l’avinguda Gandia (recinte del «pipi-can») a disposició de tots els murers i mureres que vulgen gaudir de la cremà de les Fogueres.

A més us recorde que cal prendre les mesures següents:

  • Les fogueres han de realitzar-se en llocs allunyats de les cases perquè no hi haja perill per a les persones ni per als immobles.
  • Aquestes han d’estar ubicades en llocs on no hi haja fils de llum o de telèfon i que no es puga estendre el foc, és a dir, que no hi haja matolls, brosses o qualsevol altra matèria inflamable.
  • En cas que les fogueres les realitzen menors aquests han d’estar acompanyats d’alguna persona major responsable.
  • No podrà cremar-se matalàs, somiers ni qualsevol altre objecte que puga contenir materials tòxics o que no siguen biodegradables.

També es recorda que:

  • Hi haurà un servei de bombers per si es produïra qualsevol incident.
  • L’encesa serà a les 20.00 hores.
  • Es necessari arreplegar les deixalles que s’originen.

Demane la col·laboració de tots per a un bon desenvolupament d’aquest acte i que acudisquen a la foguera feta al solar municipal.

Muro d’Alcoi, 16 de març de 2023