PLE EXTRAORDINARI I URGENT DE L’AJUNTAMENT DE MURO (12-2-20)

PLE EXTRAORDINARI I URGENT DE L’AJUNTAMENT DE MURO (12-2-20)