L’Ajuntament de Muro debat els pressupostos de 2021

El Ple de l’Ajuntament de Muro abordarà, en sessió extraordinària aquest dijous 3 de desembre, a les 19.30 hores, l’aprovació inicial del pressupost municipal per a 2021.

ORDRE DEL DIA

1.- PROPOSTA D’ALCALDIA RELATIVA A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE MURO, LES BASES D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER AL EXERCICI 2021.