OBRES DE MILLORA AL POLÍGON DE L’ALCÚDIA

L’Institut de Competitivitat Empresarial (IVACE) mitjançant el programa per a projectes d’inversions en la millora dels polígons industrials va atorgar a Cocentaina una ajuda del 60% dels costos del projecte que ascendeix a un total de 84.400 euros.

Les obres realitzades consisteixen en el canvi d’il·luminació a tot el polígon amb sistema LED i la substitució de les columnes que estiguen en mal estat, a banda també s’ha realitzat una millora en tota la senyalització tant horitzontal i vertical i la identificació dels carrers amb la col·locació de panells informatius a l’entrada el polígon que actualment no existien. Altra de les actuacions que estan duent-se a terme és la millora dels serveis contra incendis.

Mariona Carbonell regidora d’Indústria és mostra satisfeta perquè aquests programes de millora e inversió Industrial de l’IVACE son molt satisfactòries per a poblacions amb gran potencial industrial com és Cocentaina.