Muro enceta els Pressupostos Participatius «Actius»

Comença una nova edició dels Pressupostos Participatius de Muro, un procés mitjançant el qual la ciutadania té la possibilitat d’elegir el que vol fer sobre una part del pressupost municipal.

70.000 euros és la dotació econòmica existent perquè les veïnes i veïns de Muro proposen i trien, en un procediment de democràcia directa i horitzontal.

Una de les grans novetats per aquest any és que la ciutadania no deurà proposar i triar sobre les inversions a realitzar, si no que tot el muntant anirà destinat per a elegir activitats a realitzar en la nostra població.

«Aquest any hem volgut que els Pressupostos Participatius foren «Actius», que és l’apel·latiu que li hem posat per fer referència a que les mureres i murers pondrán proposar i triat tot tipus d’activitats (conferències, cursos, tallers, concerts, representacions…), no podent sobrepassar els 10.000 euros de màxim per proposta», explicava el regidor de Participació Ciutadana, Kike Pascual.

Aquestes activitats proposades hauran de complir uns requisits per poder passar a la fase de votació, i en cap moment es podran fer propostes no basades en l’interés general, ni que contemplen l’execució per part d’una persona, entitat o grup concret.

Altra de les novetats més significativa és que l’edat per poder votar s’ha baixat fins els 14 anys, «per implicar, corresponsabilitzar, i familiaritzar als més joves en processos participatius i eines colaboratives, en un pas més en la recerca d’una democràcia més real i participativa», comentava Kike Pascual.

Les dates per poder participar són les següents:

*Per a fer propostes el plaç comença el 6 de setembre i finalitza el dia 19 del mateix mes, poden realitzar-les qualsevol persona sense distinció d’edat ni residència. Es podrà fer de manera presencial al registre de l’Ajuntament, en horari de 9 a 14 hores, o telemàticament: http//participando.vilademuro.net

*Del 20 de setembre al 12 d’octubre es procedirà a validar tècnicament les propostes, per determinar quines d’elles passen a la fase de votació.

*El dia 13 d’octubre es presentaran les propostes que havent complit els criteris d’admissió, passaran a la fase de votació.

*Per finalitzar el procés, entre els dies 14 d’octubre i 27 del mateix mes, s’aplegarà a l’última fase d’aquestos Pressupostos Participatius «Actius», procedint a votar per part de totes les persones interessades empadronades a Muro i amb un mínim de 14 anys complits. La manera de poder-ho fer serà la mateixa que per a proposar; físicament a l’Ajuntament de Muro i telemàticament: http//participando.vilademuro.net

«Un dels nostres objectius com a equip de govern és fer de manera participada una gran quantitats de processos (Parc del Batà, elecció de Jutge de Pau, elecció de dies festius locals, elecció d’alcalde pedani de Benàmer…), i els Pressupostos Participatius en són un clar exemple de procés consolidat i que en aquest any tant especial busca dinamitzar la societat amb tot tipus d’activitats», concloïa el regidor de Participació Ciutadana.