Muro celebra la Junta Local de Seguretat

El passat divendres es va celebrar a Muro la Junta Local de Seguretat, per tractar assumptes varis relacionats amb la seguretat  ciutadana en general i preparar el dispositiu especial per a les properes Festes Patronals de 2018.

Cal senyalar que a l’acte va assistir el Subdelegat de Govern en Alacant, José Miguel Saval.

A la Junta es va realitzar l’avaluació general de la seguretat de la població, de la que es pot conclouré, segons les estadístiques presentades, que hi ha una disminució general de delictes a la zona a l’any 2017 respecte al 2016. Es va incidir en la problemàtica dels abocaments il·legals de residus de la industria de reciclatge de roba, per el que s’incrementaran les inspeccions a les empreses.

El Subdelegat de Govern va felicitar als assistents per la bona tasca i la bona coordinació de tots els cossos de seguretat i per la bona situació en matèria de baix index de delictes a la zona. També va incidir en el tema de la violència masclista com a una de les seues principals preocupacions i va insistir en la adhesió de la policia local al «sistema Viogén», del Ministeri de l’Interior.

Tot seguit es va passar a organitzar el dispositiu extraordinari per tal de garantir la seguretat de les pròximes festes patronals. Al dispositiu es contarà amb la presència de tots els cossos amb els reforços corresponents, hi haurà especial vigilància a tot el poble i s’incrementaran els controls a vehicles i la vigilància a les zones de disseminat. També es controlarà el repartiment de la pólvora i es reforçarà la vigilància a la zona on es desenvolupen els actes festers.