MURO CELEBRA DEMÀ PLE EXTRAORDINARI

La corporació municipal de l’Ajuntament de Muro celebra demà dimarts 16 d’abril, a les 9 hores, sessió extraordinària de Ple.

ORDRE DEL DIA

1.- DEIXAR SENSE EFECTE LA MOCIÓ APROVADA AL PLE ORDINARI D’OCTUBRE RESPECTE A LA CREACIÓ D’UNA ORDENANÇA DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE LES SUBVENCIONS.

2.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2019 QUE ES VA DEIXAR SOBRE LA TAULA AL PLE ORDINARI D’ABRIL.

3.- ACORD PER A IMPLANTAR LA CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A TOTES LES SUBVENCIONS QUE ATORGA L’AJUNTAMENT DE MURO PER ALS PRESSUPOSTOS DE L’ANY 2020.

4.- PROPOSTA D’ALCALDIA RELATIVA A L’ADHESIÓ DELS FUNCIONARIS INTEGRATS DE L’AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY AL CONCERT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AMB LA SEGURETAT SOCIAL.

5.- PROPOSTA D’ALCALDIA EN RELACIÓ A LA MOCIÓ SOBRE “DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA CAÇA”.