MURO APROVA EL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

L’Ajuntament de Muro ha aprovat en la sessió plenària ordinària de febrer, el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF). Una volta superat aquest tràmit, el document s’enviarà a la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient per a la seua revisió i aprovació. És tracta d’un document que marca les línies d’actuació a dur a terme per a prevenir els incendis forestals i evitar la seua propagació en cas que es produïsquen. Eli Pérez, regidor de Medi Ambient, afirma que “l’Ajuntament està compromès amb la seguretat i la prevenció del risc d’incendis forestals que presenta la localitat, mostra d’això és que des de la Regidoria de Medi Ambient hem treballat seriosament en aquest nou document des de 2016. Encara que semble molt de temps, s’ajusta als terminis habituals en la redacció d’aquest tipus de documents tècnics”.

El PLPIF de Muro inclou informació detallada del terme municipal amb nombrosa cartografia zonificada. També inclou plànols de la xarxa viària i punts d’aigua, tallafocs existents i propostos, de vulnerabilitat, entre d’altres, així com l’inventari dels mitjans necessaris per a actuar en cas d’incendi forestal. El PLPIF, a més contempla, un detall d’inversions a realitzar en els 5 anys posteriors a la seua aprovació. Alhora es contemplen en el document un llistat de mesures amb la finalitat de conscienciar i informar a la població local en matèria d’incendis forestals, fent especial èmfasi en aquells sectors que utilitzen el foc com a ferramenta i en els residents als espais d’interfície urbà-forestal. El Pla té una vigència de 10 anys, amb revisions parcials cada 5 anys.

“Tenim un patrimoni natural que hem de mantindre i preservar i hem de treballar de manera conjunta per assumir que la prevenció d’incendis és una tasca contínua diària, no només durant els mesos d’estiu. L’Ajuntament de Muro realitza de forma continuada mesures de prevenció d’incendis com ara la neteja de camins i poda d’arbres perillosos. I ara amb aquest Pla s’especifiquen les intervencions i actuacions a realitzar als terrenys forestals de la població. Aquesta ferramenta farà possible el tindre un pla d’actuació per a previndre els incendis, una assignatura que teníem pendent” ha remarcat el regidor Eli Pérez.

Està previst que el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals es presente a tota la població per part de l’empresa encarrega de la seua redacció en les properes Jornades per a la Sostenibilitat, que tindran lloc durant el mes de març.