MIREIA ESTEPA NOVA PRESIDENTA DE LA MANCOMUNITAT FONT DE LA PEDRA

El passat 2 d’agost tenia lloc el ple de constitució de la mancomunitat Font de la Pedra, de qui són membres Muro, Alqueria i Cocentaina. Durant aquest es van votar els nous càrrecs de l’entitat resultant aprovat per unanimitat que Mireia Estepa fora la nova presidenta, l’alcalde de Muro el vicepresident i l’alcalde de l’Alqueria el vicepresident segon.

Aquesta mancomunitat, que té més de 13 anys de vida, té com a finalitat preservar el medi receptor de les aigües residuals eliminant qualsevol efecte tòxic perjudicial tant per a les persones com per a la natura. L’entitat ha de garantir el bon funcionament de l’EDAR (depuradora), vigilant que les aigües que allí s’aboquen no superen les càrregues contaminants permeses per la llei, per això mateix, es realitzen continuats anàlisi d’aigües i inspeccions a les indústries d’aquests pobles controlant el compliment de la llei i que no és necessari emprendre altres mesures o sancionar.

L’alcaldessa de Cocentaina i nova presidenta de la mancomunitat substituïx a l’anterior alcaldessa de Muro, Jaquelin Cerdà, i assumix el càrrec no remunerat de l’entitat «amb responsabilitat i amb la idea clara d’aplicar l’ordenança per a garantir que respectem el medi ambient, a més, de tendir la mà a les indústries per a facilitar-los el compliment de la llei i la no contaminació».