L’AMPA DEL TOMÀS LLÀCER RECLAMA A CONSELLERIA UN HORARI ESPECIAL

L’AMPA del Col·legi Públic d’Educació Especial Tomàs Llàcer d’Alcoi vol manifestar el seu descontent davant la manca de resposta per part del Secretari Autonòmic d’Educació i Formació Professional a la petició d’un horari especial segons Resolució de 18 de juliol de 2019.

Tots els Consells Escolars dels centres específics de les comarques del sud valencianes realitzaren la corresponent petició a la Direcció Territorial abans del 15 de juny de 2019.

Aquests horaris sol·licitats, justificats de manera pedagògica i organitzativa i duts a terme amb resultats molt positius als àmbits familiars, educatius, de salut i benestar de l’alumnat i de conciliació familiar per a tota la comunitat educativa, són beneficiosos pel fet que:

*Aconsegueix una sincronia entre els horaris de les diferents etapes educatives impartides en diferents centres escolars.

*Estableix un horari semblant a les entrades de les jornades contínues.

*Possibilita l’assistència a activitats extraescolars de vesprada.

*Millora el rendiment de l’alumnat i incrementa la seua capacitat d’atenció.

*Hi ha una influència millor de la resposta farmacològica durant l’horari escolar.

*Promou el desenvolupament de la seua personalitat i una formació integral.

*Fa possible la participació en la vida social i cultural de l’entorn.

A banda, hi ha d’altres aspectes referits al mateix alumnat, al seu àmbit familiar i al professorat, al Centre i la seua organització. És per això que demanem que el dit Secretari Autonòmic tinga a bé aprovar els horaris sol·licitats en juny de 2109 a la Direcció Territorial d’Educació.