La Manco ha aprovat per unanimitat sol•licitar a la Conselleria el Pla Convivint i portar així a terme les obres del Centre de Dia Comarcal Somriures de Benimarfull

El Pla Valencià d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025, més conegut com Pla Convivint, va ser aprovat per Resolució de la Vicepresidenta i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives de data 29 de juny de 2021, (publicat al DOGV núm. 9119), i en ell es contempla el mapa d’infraestructures de serveis socials d’aquesta Conselleria per a tota la Comunitat Valenciana. Concretament, per al Departament 15 de l’Alcoià i el Comtat, es contemplen diverses infraestructures noves per a persones amb diversitat funcional, entre elles l’adequació del Centre de Dia a Benimarfull que el Projecte Somriures venim reivindicant des de fa més d’any i mig.

Com que es tracta d’un projecte comarcal, que donarà servei a molts pobles de les comarques de l’Alcoià i el Comtat i la majoria ja formen part de la MAC, des del Projecte Somriures fa temps els vam sol•licitar que foren ells qui sol·licitaren i tramitaren el Pla Convivint per compte de l’Ajuntament. Per tant, ens complau que ja el seu Plenari haja donat el vist i plau a aquesta tramitació i assumisca aquest repte comarcal. Cal explicar que Benimarfull és un poble menut i el seu Ajuntament compta amb escassa capacitat tècnica i de personal, per a l’assumpció d’aquesta delegació de competències i la posterior execució del Pla, pel que s’ha considerat més oportú que siga la Mancomunitat qui assumisca el projecte.

Cal dir que l’immoble on es pretén dur a terme l’adequació del nomenat Centre de Dia és propietat de l’Ajuntament de Benimarfull. Es tracta d’un edifici situat al Carrer San Jaime, de 4 altures amb una superfície útil d’uns 628 metres quadrats i una superfície construïda d’uns 746 metres quadrats, que es va construir fa més de deu anys com a Centre Multiusos Polivalent amb el finançament de la Diputació d’Alacant.

Així, una vegada l’Ajuntament ha resolt els tràmits legals per inscriure, registrar i escripturar l’edifici, la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat haurà de sol•licitar-los la cessió de l’immoble i, amb posterioritat, presentar sol·licitud d’adhesió al Pla d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 a la Conselleria, per a lo qual la MAC ja està preparant els documents necessaris.

Des de l’Associació Comarcal SOMRIURES: PROJECTE DE CONNEXIÓ VITAL volem manifestar el nostre suport a esta decisió de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat, ja que és la millor opció perquè el Pla Convivint es duga a terme amb garanties d’èxit.

Des d’un primer moment hem trobat una gran disponibilitat i bon fer per part de l’Ajuntament de Benimarfull perquè l’immoble municipal es destinara a l’ús de les persones amb diversitat funcional de les nostres comarques, però som conscients de les seues limitacions tècniques i de personal, pel que estem convençuts que amb esta decisió de la MAC el projecte agafarà un nou impuls.

A més, les famílies del Projecte Somriures anem a estar ahí, supervisant i tutoritzat en certa manera tot aquest procés, amb el permís de les tres administracions públiques implicades, Ajuntament-Mancomunitat-Conselleria, perquè aquest projecte es faça amb els criteris que des dels nostre inicis han marcat el rumb del Projecte Somriures: recursos comarcals i públics que milloren la qualitat de vida dels nostres fills i filles, amb la mira fixada en la qualitat en l’atenció a les persones, edificis i centres pensats perquè les persones els senten com seus, com la seua llar, centres de convivència, de teràpies i d’oportunitats per a totes i tots. I tot això, sense oblidar l’aprofitament dels recursos ja existents, com és el cas del centre de Benimarfull, per no haver de portar els nostres fills i filles lluny de casa i descontextualitzar-los de les seues arrels, dels seus pobles, de les seues comarques i de les seues famílies. Estem convençuts que tot açò és possible i el Centre de Dia Comarcal de Benimarfull és una bona mostra.

Haver aconseguit la unió de les tres administracions que van a implicar-se, l’Ajuntament cedint l’edifici per a este fi, la Mancomunitat realitzant tots els tràmits i la Conselleria aportant tot el finançament necessari amb el Pla Convivint, sumat a les famílies del Projecte Somriures que els guiarem per fer d’aquest un projecte públic, integrador, capdavanter i pioner, és de les coses que ens dona forces per seguir lluitant com a associació per la millora de la felicitat i la qualitat de vida dels nostres fills i filles.