La Dipu subvenciona en 3.064€ a AFA MURO

La Diputació Provincial d’Alacant mitjançant l’Àrea de Benestar Social i dintre de la convocatoria d’ajudes a associacions i demés entitats privades sense finalitat lucrativa, destinades a la realització d’activitats de carácter formatiu, terapèutic i/o rehabilitador i de sensibilització social, 2022, ha resolt favorablement amb la quantitat de 1.657€ la sol·licitut d’AFA MURO per a dur a terme els següents tallers:

  • TALLER ACTIVITAT FISICA PER A PERSONES AMB LA MALALTIA D’ALZHEIMER
  • TALLER DE MUSICOTERAPIA PER A MALALTS D’ALZHEIMER

Ajudes Equipament 2022

Des de l’ent provincial han aprovat altra subvenció per a AFA MURO, en aquest cas 1.407€ per a l’adquisició de dos ordinadors. Aquesta ajuda s’inclou dintre de la convocatoria de la Diputació Provincial d’Alacant de subvencions destinades a associacions  i demés entitats privades sense finalitat lucrativa, que actuen en l’àmbit del benestar social en la provincia d’Alacant, destinades a la concesió de subvencions per a l’adquisició de bens inventariables, EQUIPAMENT 2022.