Finalitzen les obres de millora a les pedanies de Benàmer i Setla

S’han finalitzat les obres d’actuació a la pedania de Benàmer. S’ha actuat en la repavimentació del carrer Verge de Gràcia on se situa l’escullera de pedra, s’ha col·locat una barana de seguretat per als vianants, s’ha executat una zona de contenidors de brossa i s’ha millorat la il·luminació amb la col·locació de fanals led solars. El cost de les obres arriben als 45.987 euros, i han estat executades per DECOBLAS, S.L.

«Desitgem que amb aquesta actuació s’haja millorat la seguretat dels vianants, s’haja delimitat una nova zona de contenidors de brossa on no moleste els veïns i redunde en una millora de l’entorn», manifestava el regidor d’Urbanisme, Juanma Sanchis.

Setla de Nunyes

El bar de Setla ha vist com s’ha millorat l’eficiència energètica amb la col·locació de fusteria de PVC. El cost total de l’obra, 5.456 euros, ha anat a càrrec del romanent.

El propi edil d’Urbanisme destacava que «des de l’Ajuntament de Muro desitgem que amb aquesta actuació s’haja millorat el confort en el bar de Setla i redunde en una millora de les condicions tèrmiques del local».