El Taller d’Ocupació Murocupa´t 3 reprén l’activitat

L’alumnat del Taller d’Ocupació Murocupa’t 3, desenvolupat per l’Ajuntament de Muro, reprén durant aquest mes d’octubre diverses activitats de treball dirigides a la realització d’obres i serveis d’interés general per a la ciudadania del municipi.

En aquest sentit, cal assenyalar l’esforç realitzat per l’alumnat i professorat del projecte des de l’inici de la pandemia, el qual ha permés que s’haja pogut cursar amb aprofitament la formació teòrico-pràctica inherent a aquest tipus de programa.

Com a principals treballs que portarà a terme el Taller d’Ocupació durant aquest últim trimestre cal destacar els següents:

*Treballs forestals: Els treballs aniran dirigits a la realització de treballs silvícoles i de protecció de la muntanya en l’àrea forestal “La Querola”, a l’acompliment de labors de desbrossament en camins rurals i pistes forestals del municipi de Muro, al manteniment, desbrossament i l’erradicació de la canya comuna i Ailanthus en el Paratge Natural Municipal Font del Baladre – Fontanars – Riu d’Agres i la seua senda, i a la col·locació de baranes de seguretat i reconstrucció d’antics murs de pedra en diversos paratges de la localitat.

*Dinamització educativa i comunitària: Els treballs consistiran en la realització d’activitats d’oci educatiu pròpies de la jornada contínua dirigides al col·lectiu escolar del CEIP Montcabrer.

*Activitats administratives: Els treballs aniran dirigits a la realització de tasques d’organització en l’Arxiu Administratiu Municipal i a la gestió documental de diverses ajudes econòmiques per a la promoció del comerç, consum local, foment de l’activitat econòmica i de l’ocupació en el Municipi de Muro (ajudes disponibles a partir del 19 d’octubre).