EL QUE VOLEM SABER (7 FEBRER)

PROGRAMA ESPECIAL (PLE FEBRER AJUNTAMENT DE MURO)

LA FIRETA HA ESTAT DECLARADA FESTA D’INTERÉS TURÍSTIC AUTONÒMIC.

 

DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS DEL TERME MUNICIPAL DE MURO.

 

DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI PER A L’ANY 2018, MITJANÇANT LA CREACIÓ D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU D’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE MURO.

 

DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/2019 DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL.

 

PRECS I PREGUNTES