EL QUE VOLEM SABER (5 AGOST)

ESPECIAL CAMPAMENT D’ESTIU 2022 JÚNIORS MURO

Connexió des del campament ‘Montes Universales’ d’Orihuela del Tremedal (Terol).

 

PLE EXTRAORDINARI URGENT AJUNTAMENT DE MURO (05-08-2022)

*APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE MURO.

 

*DEROGACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS AMB LA TRAMITACIÓ O AUTORITZACIÓ D’INSTRUMENTS D’INTERVENCIÓ AMBIENTAL I AMB L’OBERTURA D’ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS.