EL PLE, PER 13 VOTS A FAVOR I 4 EN CONTRA, HA APROVAT L’ESTRUCTURA DE LES DEDICACIONS A L’AJUNTAMENT DE COCENTAINA

A més de l’Alcaldessa, tindran dedicació exclusiva dos regidors, amb un sou equivalent al 75% del salari de l’Alcaldessa.

Els regidors de l’equip de govern substituiran les indemnitzacions per assistències a Comissions informatives, Junta de govern i al Ple per una dedicació parcial al 25%. Així mateix i malgrat que l’oferta del grup municipal socialista era una altra més econòmica, el grup municipal dels populars i de ciutadans ha decidit optar per la mateixa fórmula, és a dir, substituir les indemnitzacions per assistència a Comissions i al Ple, a més d’assumir la gestió conjunta d’alguns projectes municipals.

Amb la representant de Podem-EU i amb el grup Col·lectiu-Compromís no ha sigut possible arribar a cap acord en cap de les reunions que s’han fet, ja que demanaven que els 16 regidors i regidores de l’ajuntament cobraren una parcial del 25% i que l’alcaldessa tinguera la dedicació exclusiva, és a dir, tots volien tindre jornal sense assumir la gestió de cap projecte pel poble.

Cal recordar que la FEMP recomana 5 regidors amb dedicació exclusiva i dues secretaries de grup per a una població com la de Cocentaina, amb un salari de 50.000€, quanties molt superiors a les que demanava els PSPV-PSOE en les reunions de negociació i que, finalment, s’han respectat, sent inferiors a la recomanació de la FEMP.

El grup municipal socialista que governa l’Ajuntament creu necessari una mínima estructura política per a poder treballar dignament per a una millora en el servei i els projectes que duran endavant en benefici de les socarrades i socarrats. Els regidors delegats assumixen responsabilitats tan grans com organitzar la Fira, traure un nou plec de gestió de recollida de la brossa o garantir la unificació del Bosco.

Feia 2 legislatures que a l’ajuntament de Cocentaina sols tenia dedicació exclusiva l’alcaldia, una situació que cap altre ajuntament de més de 10.000 habitants suportava, independentment del color polític que el governara.