EDUCACIÓ MILLORARÀ ELS BARRACONS DEL CEIP EL BRACAL

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport invertirà aquest estiu més de 672.000 euros en la reforma de les aules prefabricades del CEIP El Bracal de Muro.

Educació de la Generalitat s’ha vist obligada a acometre aquesta despesa per l’incompliment de l’adjudicatària de la construcció del nou Bracal, que en 6 mesos sols ha executat un 2 % de l’obra.

La Conselleria ja ha iniciat els tràmits de la licitació de nou de la construcció del CEIP El Bracal per 6,2 milions d’euros amb l’objectiu que una altra empresa reprenga unes obres que no s’estaven executant en cap dels plaços establerts.

A més Educació reclamarà a l’adjudicatària que ha incomplert els plaços una indemnització en concepte de danys i perjudicis per la millora de les actuals aules prefabricades, així com també pel lloguer dels 12 mesos més que haurà de romandre l’alumnat en aquestes aules provisionals per l’endarreriment de l’obra.

Així ho ha comunitat aquest matí a l’equip directiu i l’Ampa del CEIP El Bracal el director general d’Infraestructures Educatives, Víctor Garcia, en la reunió que s’ha celebrat en la Conselleria. Aquesta trobada s’enmarca en el compromís adoptat per Educació de la Generalitat de mantindre informada al dia a la comunitat educativa sobre els tràmits de la nova licitació de la construcció de l’escola, així com de totes les inversions que es van a fer en les aules prefabricades per millorar el màxim possible la situació de l’alumnat en el temps afegit que va a passar en instal·lacions provisionals per l’incompliment de l’adjudicatària de les obres.

Els tràmits per traure de nou a licitació la construcció del CEIP El Bracal continuen avançant amb l’objectiu de reprendre les obres durant la pròxima tardor.

Objectiu prioritari: les millors condicions possibles en tot moment per l’alumnat

El director general d’Infraestuctures Educatives, que sempre ha manifestat a la comunitat educativa del CEIP El Bracal què “construir quan abans millor una escola segura i de qualitat per a l’alumnat de Muro és un objectiu prioritari per a la Conselleria d’Educació″, i ha afegit: «Durant el temps de més que l’alumnat ha d’estar en barracons per culpa dels retards de l’actual empresa, hem d’assegurar que l’alumnat estiga en les millors condicions possibles”.

Així, després de recollir totes les propostes de millora dels actuals barracons per part de la comunitat educativa del centre, la direcció general d’Infraestructures Educatives ha confeccionat un llistat de millores a efectuar en les actuals aules prefabricades que ascendeixen a més de 672.000 euros.

Els treballs consistiran en la col·locació d’una doble coberta en el sostre de tot el centre per evitar les goteres i en la millora global de la climatizació. La doble coberta tindrà una superficie de 1.455 m² i es canviaran a més tots els canalons i baixants per evacuar l’aigua.

També es substituiran les 111 finestres del centre per altres més modernes de tipus climalit amb càmera d’aire i es renovarà el sistema de climatització per assegurar la correcta temperatura de les aules.

També es faran altres millores com substituir les 8 portes d’accés al centre per altres més modernes i segures, i es repintarà el sòl dels corredors amb material antilliscant per evitar caigudes.

Paral·lemant a aquestes millores s’efecturan tots els treballs de manteniment rutinari reclamats per la direcció del centre com ara el repintat de baranes i escales, la reparació o substitució de l’aixeteria, vàters, lavabos i portes deteriorades per l’ús, així com la revisió del sistema contraincendis.