Conselleria destina 1.447 euros en ajuda a AFA Muro

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports dintre de la convocatoria d’ajudes destinades a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones juridiques publiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social 2022 ha resolt favorablement per per un import de 1.447 euros la sol•licitud de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i altres Demències de Muro i comarca (AFA Muro) per a l’edició d’un video de difusió del Centre de Dia Benicadell de Muro i per a la retolació interior de les dependències del mateix Centre de Dia.