COMUNICAT D’ESQUERRA UNIDA MURO

Des del colectiu d’Esquerra Unida de Muro, volem explicar i aclarir la postura mantinguda pel nostre grup polític en el passat Ple ordinari del 6 de febrer.

En aquest Ple – a banda d’altres qüestions – es va presentar per part de l’actual equip de govern una proposta de modificació de crèdit (que consisteix en transvasar diners d’unes partides pressupostàries a altres), referent a les propostes d’actuació sorgides dels Pressupostos Participatius 2018/19.

La postura que des del nostre grup municipal vam defensar en aquest punt va ser la de “deixar-ho damunt la taula” acció la qual no implica votar negativament i dona peu a poder-ho portar en l’ordre del dia d’un futur Ple.

L’argumentari esgrimit per part de la nostra formació és que una de les actuacions que conté la citada modificació de crèdit, ( Pumptrack o pista per a bicicletes, skates i patinets per al Poliesportiu ) no atén a legalitat, ja que hi ha una normativa que impedeix la circulació en tot el recinte esportiu d’aquests vehicles.

El Reglament d’Instal.lacions Esportives de l’Ajuntament de Muro diu :

Capítol IV . Responsabilitats dels usuaris respecte a les instal.lacions esportives municipals

Article 17. Obligacions dels usuaris

– Està prohibit per a tots els usuaris i en tot el recinte esportiu :

g) Introduir vehicles a motor i circular amb bicicletes , patinets i

similars.

O siga, que se’ns estava proposant en aquesta votació des de l’equip de govern de COMPROMÍS, que votàrem afirmativament una proposta que contravé les pròpies normes de l’Ajuntament , el màxim garant del compliment de la normativa local et convida a saltar-te-la.

A la fi , la proposta de deixar aquest punt “ damunt la taula “ va comptar amb el recolzament de 9 dels 13 regidors del consistori, evidenciant una vegada mes la solitud de l’actual govern municipal.

És evident , – com ja vam advertir en el Ple del 3 d’octubre – que el filtre tècnic que va passar aquesta proposta no era l’adequat, per tant els ciutadans que van proposar i van votar perquè es realitze aquesta infraestructura no tenen cap culpabilitat.

A més, descarreguem de tota culpa als tècnics municipals , ja que és funció del Regidor de Participació Ciutadana ser sabedor dels criteris d’admissió de les propostes , i mes en aquesta regidoria que no té personal al seu servei.

Han passat 4 mesos des del nostre advertiment i des de l’equip de govern no s’ha proposat cap canvi normatiu,…. temps han tigut.

Per tot açò , i prioritzant la seguretat dels usuaris i públic de les instal.lacions esportives demanem:

En primer lloc adequar i modificar els punts del Reglament que impossibiliten la construcció d’aquesta infraestructura , així com un informe preceptiu de seguretat i salut que alerte sobre els possibles perills i insidisca sobre la manera adequada d’utilitzar dita pista.

No podem esgrimir la voluntat popular – per legítima que siga – per saltar-se les normes en vigor.

Una vegada desapareguts els impediments legislatius corresponents, ens comprometem a votar afirmativament la proposta que se’ns realitza al respecte.

En segon lloc exigim procedir a la modificació de crèdit en el Ple , si escau , i començar a fer les actuacions i obres pertinents amb la temporalitat que corresponga (amb l’entrada, corredor i tancament perimetral pertinent), perquè els usuaris del Pumptrack en cap moment puguen causar molèsties ni incurrir en perill d’atropellament a la resta d’esportistes i acompanyants.

Les dones i homes d’ Esquerra Unida sempre han sigut uns ferms defensors de la voluntat popular , i com a màxims impulsors i valedors dels Pressupostos Participatius ( Esquerra Unida els ha portat endavant per primera vegada a Muro ) s’enorgullim de que la ciutadania cada vegada tinga més poder de decisió en els temes que els afecten, i proposem i seguirem proposant tot tipus d’eines de democràcia directa, participativa i vinculant ,per a poder aconseguir entre tots una societat més justa , crítica i responsable.