COMUNICAT ASSOCIACIÓ CULTURAL REIS MAGS DE MURO

Es convoca l’assemblea constitutiva de l’associació per al dissabte 17 d’octubre, a les 18.30 hores, al Saló d’Actes Pepe Prats de la Casa de Ferro.

L’aforament serà limitat, donarem prioritat als socis i després a la gent que tinga el gust d’acudir.

ORDRE DEL DIA

1.- LECTURA DE L’ACTA CONSTITUTIVA.

2.- RATIFICACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA.

3.- ORGANIGRAMA DE TREBALL.

4.- PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST.

5.- SOCIS.

6.- PRECS I PREGUNTES.