Comencen les obres d’actuació a la pedania de Benàmer

El passat divendres 29 de juliol es van iniciar les obres d’actuació a la pedania de Benàmer.

Les millores es duran a terme per atendre la sol·licitud del veïnat d’aquesta pedania.

L’alcalde de Muro, Gabriel Tomás, ha resaltat en el programa El que volem saber d’estiu que «desitgem que amb aquesta actuació es millore la seguretat dels vianants, es delimite una nova zona de contenidors de fem on no moleste als veïns i redunde en una millora de l’entorn».

Les actuacions a fer seran les següents:

  • Pavimentació de la zona de l’escullera de pedra en el seu tram de carrer Verge de Gràcia.
  • Execució d’una zona delimitada per a la col·locació de contenidors de fem.
  • Millora de la il·luminació de la zona d’actuació amb la instal·lació de fanals led solars.
  • Col·locació barana perimetral a la zona de l’escullera de pedra.

El cost de l’actuació és de 45.987€, IVA inclòs i seran executades per Decoblas, S.L.