Cocentaina i la Dipu avancen en els tràmits per iniciar la redacció del Pla Director del Palau Comtal

Ara fa uns dies l’alcaldessa Mireia Estepa, acompanyada per la tècnica de Patrimoni de l’Ajuntament de Cocentaina, Elisa Doménech, van mantindre una interessant reunió amb el diputat d’Arquitectura Jaime Lloret i amb el personal tècnic i els juristes d’aquest departament de la Diputació d’Alacant. Durant aquest encontre es va abordar la fórmula de treball i de col·laboració entre l’administració local i la provincial per a procedir i avançar en la redacció del Pla Director del Palau Comtal. Recordem que aquest document serà cabdal per a definir i establir quins usos se li poden donar a aquest important monument històric patrimonial, així com les accions de conservació necessàries per a un futur.

La valoració econòmica del Pla Director del Palau Comtal es va fixar en 50.000 euros, dels quals la Diputació d’Alacant assumirà 30.000 euros (la mateixa aportació que ha aprovat per a tots els plans directors presentats a nivell provincial) i l’Ajuntament de Cocentaina els 20.000 euros restants. Amb tot, cal assenyalar que l’aportació de l’ens provincial no està previst que siga dinerària, sinó que serà la Diputació qui es faça càrrec de la licitació i de la redacció, assumint els seus costos però sense transferir aquests diners directament a l’Ajuntament de Cocentaina. És per aquest motiu que ara s’estudia la fórmula de col·laboració entre ambdues administracions perquè els 20.000 euros de les arques contestanes, al contrari del que es fa habitualment, siguen transferits a la Diputació d’Alacant i que siga aquesta administració la que assumisca els tràmits administratius que culminaran amb la redacció del Pla Director del Palau.

Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, ha oferit més detalls al voltant de l’encontre que van mantindre amb els representants provincials: “En aquests moments els juristes estan estudiant quin tipus de conveni es pot signar entre les dues administracions. En aquest cas l’Ajuntament de Cocentaina preferix que siga la Diputació d’Alacant qui faça la licitació i que el consistori aporte els 20.000 euros corresponents, principalment per la càrrega de feina que suposarà a nivell administratiu per al personal del consistori local. Recordem que ara estem a les portes d’iniciar el Pla Edificant i que els tècnics de la casa estaran bolcats en aquestes qüestions. Però evidentment, si finalment no es pot trobar una solució a aquesta situació, l’Ajuntament de Cocentaina assumirà aquests tràmits perquè el Pla Director del Palau siga prompte una realitat”.