Cocentaina convoca la 1a edició de les ajudes als esportistes individuals

Dimecres passat la Junta de Govern de l’Ajuntament de Cocentaina va aprovar la primera convocatòria i les bases per a la concessió d’ajudes als joves esportistes del municipi que practiquen un esport individual.

Fins al moment l’Ajuntament contestà ha col·laborat econòmicament i prestant les seues instal·lacions de forma gratuïta a les entitats esportives; no obstant això, aquestes subvencions anaven dirigides als esports d’equip. Aquest fet s’ha volgut corregir en 2021 des de la Regidoria d’Esports creant una partida econòmica específica per a aquelles persones que practiquen un esport individual i que han de fer front a unes inversions importants per evolucionar en la seua carrera esportiva.

La dotació d’aquestes ajudes és d’un total màxim de 5.000 euros, per als nascuts a Cocentaina entre 2011 i 1998, amb l’objectiu de sufragar les despeses ocasionades per la pràctica esportiva individual.

Les sol·licituds s’hauran de presentar través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Cocentaina, en el termini de 15 dies naturals a partir del següent al de la publicació de l’extracte de les presents bases al Bolletí Oficial de la Província.

El regidor d’Esports, Octavio Cerdà, explica que «aquesta ajuda podrà donar un recolzament a tots els esportistes en edat de formació, i que amb aquesta nova subvenció i la subvenció als clubs locals que ja veníem convocant els darrers anys, podem dir que des de l’Ajuntament de Cocentaina i la Regidoria d’Esports obrim el ventall per arribar a més esports, a més modalitats esportives i a més esportistes locals».