BAN FOGUERES SANT JOSEP

BAN

Jacquelin Cerdà García, alcaldessa de l’Ajuntament de Muro

FA SABER:

Que amb la celebració de les tradicionals fogueres de Sant Josep, el pròxim 18 de març, a banda de les fogueres que s’han realitzat en diverses parcel·les d’aquesta població, hi hauran fogueres al descampat de l’antic CEIP Bracal a disposició de tots els murers i mureres que vulguen gaudir de la cremà de les Fogueres.

A més us recorde que cal prendre les mesures següents:

*Les fogueres han de realitzar-se en llocs allunyats de les cases perquè no hi haja perill per a les persones ni per als immobles.

*Aquestes han d’estar ubicades en llocs on no hi haja fils de llum o de telèfon i que no es puga estendre el foc, és a dir, que no hi haja matolls, brosses o qualsevol altra matèria inflamable.

*En cas que les fogueres les realitzen menors aquests han d’estar acompanyats d’alguna persona major responsable.

*No podrà cremar-se matalàs, somiers ni qualsevol altre objecte que puga contenir materials tòxics o que no siguen biodegradables.

També es recorda que hi haurà un servei de bombers per si es produïra qualsevol incident i que l’encesa serà a les 20 hores.

Demane la col·laboració de tots per a un bon desenvolupament d’aquest acte.

Muro, 13 de març de 2018