Monthly Archives: junio 2022

L’Assemblea General de Caixa Ontinyent aprova els comptes de 2021

Caixa Ontinyent va celebrar anit Assemblea General ordinària, amb assistència de 32 dels 47 membres que la conformen, és a dir, el 68% dels seus consellers generals.

Els resultats mostren un benefici, abans d’impostos, de 12,1 milions d’euros. Després del pagament d’impostos, als quals es destina 2,1 milions d’euros, el benefici net se situa en 10,0 milions d’euros, un 120,15% superior al del 2020, si bé cal considerar l’atipicitat dels exercicis a l’efecte de comparació i que els ingressos no recurrents generats en 2021 per operacions financeres suposen 3,0 milions d’euros.

La proposta de distribució d’estos beneficis permeten elevar el nivell de capitalització de l’entitat (en destinar-se 9,2 milions d’euros a reserves) i potenciar les accions de la seua obra social (a la qual es destinen 0,8 milions d’euros).

La morositat baixa al 3,70% amb una cobertura del 144,07%, i el capital CET1 se situa en el 15,98%, molt per damunt del mínim exigit pel Banc d’Espanya (el 12,00%).

Servei al client, digitalització, implicació social i mediambiental, i nova estratègia a mitjà termini

Entre les línies d’actuació per a 2022 aprovades per l’Assemblea General, es pretén prioritzar la qualitat en l’atenció presencial en oficines, continuar facilitant l’accés als serveis bancaris digitals, accentuar les accions de conciliació amb les inquietuds dels grups d’interés de la societat i del medi ambient, i dissenyar i implantar un nou pla estratègic a mitjà termini considerant el nou entorn social i econòmic.

Obra Social

Amb el romanent acumulat d’exercicis anteriors, l’Assemblea General ha aprovat el pressupost d’Obra Social per a 2022, xifrat en 1,3 milions d’euros.

Destaca especialment l’actuació a través de la Fundació Caixa Ontinyent, que a més de tindre en funcionament el Mont de Pietat i desenvolupar un programa pioner d’educació financera, assumeix la gestió del Centre Cultural Caixa Ontinyent.

Així mateix, l’Assemblea General ha aprovat, com a nova Obra en col·laboració, la implantació d’un centre social per a ADIEM (Associació per a la defensa i integració dels malalts mentals), que li permetrà dinamitzar la gestió de les seues activitats, bàsicament Centre de Rehabilitació i Integració Social i Centre de Salut Mental, les dos implantades també per l’Obra Social de Caixa Ontinyent.

A més, es mantindran els programes ja establits: centres implantats, publicacions, col·laboració amb col·lectius, presència en Campus i gestió de fundacions participades.

Marxa de l’exercici 2022

El President de l’entitat, José Pla, també ha comentat la situació del sector financer i les seues perspectives en l’actual entorn conformat per la nova societat post-pandèmia i per les incerteses respecte de l’impacte de diferents factors bèl·lics, geopolítics i comercials.

Quant al balanç de gestió dels primers quatre mesos de 2022, Caixa Ontinyent incrementa els seus recursos captats en un 1,09%, passant a 1.136 milions d’euros, i incrementa les inversions en un 1,48%, situant-se en 1.281 milions d’euros. El resultat abans d’impostos es xifra en 3,1 milions d’euros, un 0,8% superior en la mateixa data de 2021. La taxa de morositat baixa al 3,23%.

Elecció de nou membre del Consell d’Administració

L’Assemblea General també ha acordat cobrir una vacant de Vocal independent del Consell d’Administració, nomenant a este efecte a Juan Emilio Oltra Vidal, que ja compta amb l’avaluació favorable del Banc d’Espanya.

La fiesta de Moros y Cristianos consigue ampliar el almacenamiento de la pólvora a 96 horas

Las poblaciones que celebran fiestas de Moros y Cristianos cuya tradición esté arraigada al uso de la pólvora están de enhorabuena. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la regulación, por primera vez, del Reglamento de Explosivos, en su Instrucción técnica complementaria número 26 para la celebración de manifestaciones festivas con uso de armas de avancarga y pólvora negra.

De este modo, después de reuniones por parte de las asociaciones y poblaciones festeras tanto a nivel autonómico como nacional, se ha conseguido que se amplíe el periodo máximo de almacenamiento de las cantimploras precintadas en los domicilios pasando de las 72 horas a las 96 desde el inicio del reparto de la pólvora hasta el inicio del último acto de arcabucería asociado a cada reparto.

Una regulación que supone además, que no exista requisito de número de tiradores ya que para poder obtener esas 96 horas, se debían de acreditar 500 licencias.

Además, según se publica en el Boletín Oficial del Estado, previo informe favorable de la Intervención de armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil, el cómputo de las 96 horas se podrá iniciar en el día y hora del comienzo del primer acto de arcabucería, cuando el trasvase y reparto se tenga que realizar con uno o varios días de antelación a los actos.

Laura Villa, secretaria de la UNDEF.

 

Pepa Prats, presidenta de la UNDEF.

EL QUE VOLEM SABER (30 JUNY)

En El que volem saber hem parlat amb l’atleta de Muro, Lucía Martínez, de la temporada 2021/2022 i del reconeixement que li ha atorgat la Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana com a esportista d’elit.

Conselleria destina 1.447 euros en ajuda a AFA Muro

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports dintre de la convocatoria d’ajudes destinades a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones juridiques publiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social 2022 ha resolt favorablement per per un import de 1.447 euros la sol•licitud de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i altres Demències de Muro i comarca (AFA Muro) per a l’edició d’un video de difusió del Centre de Dia Benicadell de Muro i per a la retolació interior de les dependències del mateix Centre de Dia.

Caixa Ontinyent y el Ontinyent 1931 CF impulsarán la práctica del fútbol

Caixa Ontinyent y el Ontinyent 1931 CF han firmado un convenio de colaboración para potenciar y ampliar la proyección social y deportiva del fútbol en Ontinyent.

El objetivo es impulsar la práctica deportiva en equipos de distintas categorías y ligas, con jugadores amateurs de diferentes edades, niveles y condiciones, y la colaboración con otros equipos y escuelas locales de fútbol. El convenio tendrá una duración de dos temporadas (2022-2024) e incluirá el patrocinio del equipaje del primer equipo.

El presidente del Ontinyent 1931 CF, Miguel Ángel Mullor, ha subrayado que el club es un proyecto deportivo y social, un proyecto del pueblo y que se sostiene por el esfuerzo de socios y socias, y por el apoyo de las empresas, la publicidad y los sponsors. Añadiendo que “el hecho de que Caixa Ontinyent, la única caja de ahorros de la península, respalde este proyecto, representa un hecho para enmarcar en la historia del Club”.

Por su parte, el presidente de Caixa Ontinyent, José Pla, ha destacado que “el deporte tiene un componente social importante, por lo que aporta de formación, educación, disciplina, sociabilidad… como práctica y como espectáculo… y el fútbol es una de las manifestaciones con mayor arraigo en nuestra ciudad. Hemos visto que el proyecto del Ontinyent 1931 recoge precisamente esos valores, es ambicioso, contempla la diversidad en todos sus aspectos, tiene en cuenta la sostenibilidad en el tiempo, es motivador al contar con equipos en diferentes categorías, aproxima el espectáculo a los aficionados y, además, crea sinergias con otros clubs de la ciudad. Por eso hemos decidido apoyarlo e impulsarlo a través de este convenio en el que el objetivo es el propio deporte, son las personas y es nuestra ciudad. Y ahí está precisamente el hecho diferencial de Caixa Ontinyent, con una actuación social amplia y variada, de pequeñas acciones como ésta, pero de un valor incalculable, que se debe a nuestros clientes, porque son ellos, sólo ellos, quienes la hacen posible”.

Oberta la matrícula de les proves de la Junta Qualificadora per als nivells A2, B1 i B2

Tal com vam anunciar el passat mes d’abril, quan es va publicar la Resolució de convocatòria de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de 2022, enguany tots els exàmens de la Junta tindran lloc al mes d’octubre, en concret totes les proves escrites està previst fer-les el dissabte 15 d’octubre, en horari de matí per als nivells B1 i C1, i en horari de vesprada per a la resta de nivells, és a dir, l’A2, el B2 i el C2.

Aprofitem per a recordar que les persones interessades podran matricular-se en tots els nivells de coneixements de llengua que desitgen, sempre que les proves no coincidisquen a la mateixa hora, que per a matricular-se és requisit imprescindible haver complit els 16 anys en el moment de realitzar la prova i que es pot fer la matrícula del nivell que es desitge sense necessitat d’acreditar el nivell anterior.

La matrícula que s’acaba d’obrir correspon als nivells més baixos, és a dir, l’A2, el B1 i el B2, que podrà formalitzar-se de manera telemàtica del 27 de juny a l’1 de juliol, ambdós inclosos, sense necessitat de petició prèvia de torn. La matrícula de la resta de nivells, el C1 i el C2, s’obrirà a la setmana que ve, a partir del 7 de juliol. En la pàgina web de la Junta Qualificadora s’ha publicat un tutorial i les instruccions per a completar correctament el formulari en línia, que es pot tramitar telemàticament amb una clau d’accés, o bé amb Certificat Digital si es disposa d’aquest sistema d’identificació. El pagament de les taxes també es fa de manera telemàtica mitjançant targeta bancària o càrrec en compte amb els imports següents: 15,49 euros per al nivell A2 i 20,79 per als nivells B1 i B2.

El regidor de Promoció Lingüística, Ivan Jover, destacava que l’Agència AVIVA de Promoció del Valencià, situada al Pla de la Font, està a disposició de les persones que necessiten ajuda o, fins i tot, que necessiten models d’examen o exercicis específics per a preparar les proves. Així mateix, també apuntava que des del mes de febrer ha estat en marxa un curs de Valencià en línia que va acabar el passat mes de maig, de manera que les persones inscrites podran continuar preparant les proves d’octubre, ja que la plataforma no es tancarà. Així mateix, recordava que al mes de setembre es tornaran a fer algunes classes de repàs per a preparar, especialment, l’àrea d’expressió oral.