Monthly Archives: mayo 2021

Muro celebra el dimecres dia 2 la sessió ordinària de Ple corresponent al mes de juny

La corporació municipal de l’Ajuntament de Muro celebra el dimecres 2 de juny, a les 19.30 hores, sessió ordinària de Ple amb el següent ordre del dia:

1.- APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:
* ACTA PLN/2021/05, ORDINÀRIA, DE DATA 7 D’ABRIL (Exp. 570/2021).
* ACTA PLN/2021/06, EXTRAORDINÀRIA, DE DATA 28 D’ABRIL (Exp. 856/2021).

2.- Exp. 990/2021.- DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, ENDERROCS, TANQUES, PUNTALS, EGÜES (ASNILLAS), BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.

3.- Exp. 388/2021.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES AMB FINALITAT LUCRATIVA EN LA VIA PÚBLICA.

4.- Exp. 1096/2021.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 14/2021 DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL.

5.- Exp. 984/2021.- DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ NÚM. 1-2021, DE LA RPT DE MURO DE ALCOY.

6.- Exp.- 797/2021.- DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ NÚM. 1-2021, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY.

7.- Exp. 997/2021.- DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ Nº 02 DELS CRITERIS OBJECTIUS ESTABLITS PER AL REPARTIMENT DE PRODUCTIVITAT A EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY.

8.- Exp. 1146/2021.- PROPOSTA D’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA.

9.- DACIÓ DE COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA (Del núm. 395/2021, de data 1 d’abril, al núm. 699/2021, de data 27 de maig)

10.- DACIÓ DE COMPTES DE l’INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN EL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE LES ENTITATS LOCALS- PRIMER TRIMESTRE (Exp. 785/2021)

11.- DACIÓ DE COMPTES DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE AL PLE SOBRE LA EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2021.

12.- PRECS I PREGUNTES.

EL QUE VOLEM SABER (28 MAIG)

Leticia Rodrigo, cap d’estudis de Batxillerat de La Salle Alcoi, ens ha parlat de l’oferta educativa per al curs 2021-2022.

 

La comarca s’unix per a commemorar el Dia Mundial Sense Tabac. Arnaldo Dueñas, gerent de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat.

La Comunitat Valenciana registra 119 altas y 210 casos nuevos de coronavirus

La Comunitat Valenciana ha administrado un total de 2.654.163 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Por provincias: 308.090 en Castellón, 978.058 en Alicante y 1.368.015 en Valencia. Han recibido la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y la monodosis de Janssen) 886.083 personas. Por provincias: 104.910 en Castellón, 327.104 en Alicante y 454.069 en Valencia.

Además, se han notificado 210 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 394.035 personas. Por provincias, 34 en Castellón (40.840 en total); 61 en Alicante (147.603 en total); y 115 en Valencia, (205.590 en total); el total de casos no asignados se mantiene en 2.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 122 personas ingresadas: 16 en la provincia de Castellón, 2 paciente en UCI; 29 en la provincia de Alicante, 5 de ellos en la UCI; y 77 en la provincia de Valencia, 17 de ellos en UCI.

Desde la última actualización se han registrado 119 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 396.485 personas en la Comunitat Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Por provincias, las altas se distribuyen del siguiente modo: 41.363 en Castellón, 148.024 en Alicante y 207.040 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 58.

Además, se ha registrado 1 fallecimiento por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia se mantiene en 7.429: 804 en la provincia de Castellón, 2.833 en la de Alicante y 3.792 en la de Valencia.

  • Últimos 7 días: 1

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 1.592 casos activos, lo que supone un 0,39% del total de positivos.

La Corriola, un altre interés turístic per a Cocentaina

Com es va informar en el seu moment des de l’ajuntament de Cocentaina, el passat 25 de febrer es va acordar en el Ple municipal sol·licitar a la Direcció General de Turisme de la Comunitat Valenciana, la declaració de la Corriola com a Festa d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana.

Després de l’examen de l’expedient de sol·licitud en la Direcció General de Turisme, el 19 de maig es va adoptar la resolució d’aprovació que ha sigut publicada en el DOGV aquest passat 27 de maig.

Aquest reconeixement honorífic s’ha aconseguit en tindre en compte la història i significat de la festa, la seua tradició popular, la repercussió pública de la seua celebració, i la difusió que ha rebut en els mitjans de comunicació en els últims anys.

Amb aquesta declaració totes les celebracions exclusives de Cocentaina, com són la Fira de Tots Sants, els Moros i Cristians, La Verge del Miracle, Els Nanos, i ara la Corriola, compten ja amb un reconeiximent d’Interés Turístic que va des de l’àmbit internacional, al local de la Comunitat Valenciana.

La Manco posarà en marxa en setembre una línia d’autobús per a l’alumnat d’FP

La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat oferirà a partir del pròxim mes de setembre un servei d’autobús que unirà els principals municipis amb centres de Formació Professional de l’Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Hi haurà un total de quatre autobusos diaris al llarg del curs, dos d’anada i dos de tornada, pensats per a cobrir els torns de matí i vesprada dels centres d’estudis, que faran el recorregut des de Muro fins a Castalla, amb parades a l’Alqueria d’Asnar, Cocentaina, Alcoi, Ibi i Onil.

L’alumnat dels centres empadronat als municipis que integren la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat podrà sol·licitar la seua targeta de transport de l’STU+ i beneficiar-se de tarifes reduïdes per a viatjar. No obstant, tota la ciutadania podrà fer ús del transport abonant la tarifa ordinària.

Aquest nou servei es presenta com una forma de vertebrar les comarques i facilitar l’accés als centres de Formació Professional, davant la creixent demanda d’aquest tipus d’estudis i la manca d’un transport públic que articule l’Alcoià i el Comtat amb la Foia.

El Servei de Transport Universitari, del qual es beneficien unes 600 persones cada curs, és un servei públic crucial, ja que facilita la connexió entre les comarques i els centres d’estudis d’Alacant. Ara, amb l’STU+ que prestarà servei, a més, a l’alumnat d’FP, augmentarà la quantitat de persones beneficiàries i es posarà en marxa un transport públic necessari per a impulsar els centres d’estudis propers i vertebrar la zona.

Els preus i diferents tipus d’abonaments estan pendents de concretar, però seran similars a les que ja s’apliquen al Servei de Transport Universitari, amb tarifes ordinàries per a tota la població i altres subvencionades per a l’alumnat dels municipis de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat.

Cocentaina ajorna a setembre el I Congrés Xarxa Comercial Fira de Tots Sants

L’àrea de Fira de l’Ajuntament de Cocentaina comunica que, per motius de gestió interna, ajorna el Primer Congrés de la Xarxa Comercial Fira de Tots Sants que estava previst celebrar la setmana vinent, durant el 2 i 3 de juny.

La trobada professional d’expositors se celebrarà al setembre, si la situació sanitària ho permet, mantenint el format de dos dies i el programa previst.