Monthly Archives: julio 2019

EL QUE VOLEM SABER (30 JULIOL)

Benimarfull prepara les seues festes patronals. Hui en «El que volem saber» ens han visitat representants de l’Equip de Govern per informar de tots els actes.

L’AJUNTAMENT DE MURO CELEBRA DEMÀ EL PLE DEL MES D’AGOST

La corporació municipal de l’Ajuntament de Muro celebra demà dimecres (19.30h) sessió ordinària de Ple:

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS.

2.- DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS.

3.- DICTAMEN RELATIU A NOMENAR REPRESENTATS DE LA CORPORACIÓ EN DIVERSOS ÒRGANS COL·LEGIATS.

4.- DICTAMEN RELATIU A L’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA ESTATAL TRIBUTARIA I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI A LES ENTITATS LOCALS.

5.- DICTAMEN RELATIU AL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚMERO 2/2019.

6.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 15/2019 DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL.

7.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 16/2019 DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL.

8.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA GUIA BÀSICA PER A L’EXERCICI DE LA FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA EN RÈGIM REQUISITS BÀSICS, ACTUALITZADA AMB REQUISITS ADDICIONALS PREVISTS EN L’ACORD DEL CONSELL DE MINISTRES (ACM) DE 20 DE JULIOL DE 2018.

9,- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2018.

10.- DACIÓ DE COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA.

11- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN EL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE LES ENTITATS LOCALS – SEGON TRIMESTRE DEL 2019.

.- DESPATX EXTRAORDINARI.

.- PRECS I PREGUNTES.

FLASHEROS ORGANITZEN EL IV MARATÓ FOTOGRÀFIC DE MURO

Un any mes, tenim ací el IV Marató Fotogràfic de Muro. Aquest any, podrem gaudir d’un dia complet de fotografia i amics el proper 28 de setembre, que com podeu observar, com a novetat aquest any canviem a dissabte.

A partir de les 7 del matí, a la Plaça Matzem, podreu inscriure-us per tan sols 2€ i gaudir d’un xicotet esmorzar.

Una vegada inscrit, ja podràs passejar pel nostre poble per fer tantes fotos com vulgues, tant de natura com de poble, les dos seccions a concurs, o si participes a la secció infantil, fotos de qualsevol cosa que t’agrade.

Fins les 15h estarem esperant-te a la Plaça Matzem per a que descarregues les fotos que hages seleccionat i d’ahí anirem a dinar, fins les 17h que farem el fallo del jurat en obert per saber qui son els guanyadors.

Hi han 900€ en premis, repartits en les seccions d’adults de natura i poble, a banda de la secció infantil.

Per a inscriure’t, tan sols has d’acudir a la web i emplenar un xicotet questionari:

CARLOS MAZÓN ESTRUCTURA EL EQUIPO DE GOBIERNO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha dado a conocer esta mañana las delegaciones de los diputados que conformarán el equipo de gobierno en los próximos cuatro años, integrado por 14 del Grupo Popular y 2 de Ciudadanos.

Mazón, que asume directamente también el área de Turismo, ha destacado la “ilusión” con la que el nuevo equipo inicia esta etapa “conscientes del reto que tenemos, no solo del contexto que nos envuelve en estos momentos sino con las luces largas puestas para una legislatura que se promete apasionante y en la que nos vamos a dedicar a defender la provincia de Alicante y a promocionarla y proyectarla de la mejor manera posible”.

Acompañado por la diputada Julia Parra, designada vicepresidenta primera y portavoz adjunta, además de responsable de las áreas de Cultura, Transparencia, B.O.P. e Imprenta, el Presidente ha informado de que la diputada Ana Serna ostentará, por su parte, la vicepresidencia segunda, además del área de Ciclo Hídrico.

Adrián Ballester asume la portavocía del equipo de gobierno, así como el área de Imagen y Promoción Institucional, Oficina de Proyectos Europeos, Informática y Telecomunicaciones, Innovación y Agencia Digital, Gestión Documental y Registro, mientras que el área de Infraestructuras y Asistencia a Municipios recae en Javier Gutiérrez.

Por otra parte, Juan De Dios Navarro ostentará las áreas de Contratación, Residentes Europeos, Cooperación y Voluntariado y Alejandro Morant asume la responsabilidad en Carreteras y Vías, Conservación de Edificios e Instalaciones y Parque Móvil.

El área de Servicios Sociales e Igualdad y Juventud recae en Mª Carmen Jover, mientras que la de Deportes es para Bernabé Cano, al tiempo que Arquitectura y Hogar Provincial lo asume Juan Francisco Pérez Llorca.

La diputada María Gómez García dirigirá Patrimonio, Secretaría, Intervención, Tesorería, Contencioso y Responsabilidad Patrimonial y Recursos Humanos. El area de Medio Ambiente, Energía y Residuos Sólidos Urbanos pasa a ser responsabilidad de Miguel Ángel Sánchez.

Asimismo, Presidencia, Economía y Régimen Interior es asumida por Eduardo Dolón, mientras que Emergencias recae en Javier Sendra.  Juan Bautista Roselló se hará cargo del Centro Doctor Esquerdo, Familia e Instituto Pedro Herrero y Sebastián Cañadas dirigirá Desarrollo Económico.

Mazón ha destacado, además, que se potenciará la Oficina de Fondos Europeos que, bajo la dirección de Ballester, “trabajará para traer fondos procedentes de Europa a la provincia y asesorar a los ayuntamientos para que consigan financiación para sus propios proyectos”. “Queremos que la provincia de Alicante se especialice en la captación de fondos europeos, y que estos se ejecuten y se justifiquen de forma correcta”, para lo que, ha añadido, “nuestra misión desde la citada oficina será también la de hacer de lobby con la ayuda del resto de grupos y de la sociedad civil alicantina”.

Por otra parte, el Presidente ha agradecido la “capacidad de integración” de Ciudadanos y ha insistido en que “este es un equipo de gobierno, no son dos partidos, sino un solo equipo perfectamente coordinado y con las ideas que nos unen muy claras”.

Por su parte, la vicepresidenta primera ha destacado que la negociación entre el Grupo Popular y Ciudadanos “se ha basado en la seriedad y bajo una total coordinación” y ha añadido que “vamos a seguir trabajando y sumando en estos próximos años pensando en todos los alicantinos”.

EL QUE VOLEM SABER (29 JULIOL)

Entrevista a residents de Medicina Familiar i Comunitaria de l’Hospital Verge dels Lliris d’Alcoi.

EL PLE, PER 13 VOTS A FAVOR I 4 EN CONTRA, HA APROVAT L’ESTRUCTURA DE LES DEDICACIONS A L’AJUNTAMENT DE COCENTAINA

A més de l’Alcaldessa, tindran dedicació exclusiva dos regidors, amb un sou equivalent al 75% del salari de l’Alcaldessa.

Els regidors de l’equip de govern substituiran les indemnitzacions per assistències a Comissions informatives, Junta de govern i al Ple per una dedicació parcial al 25%. Així mateix i malgrat que l’oferta del grup municipal socialista era una altra més econòmica, el grup municipal dels populars i de ciutadans ha decidit optar per la mateixa fórmula, és a dir, substituir les indemnitzacions per assistència a Comissions i al Ple, a més d’assumir la gestió conjunta d’alguns projectes municipals.

Amb la representant de Podem-EU i amb el grup Col·lectiu-Compromís no ha sigut possible arribar a cap acord en cap de les reunions que s’han fet, ja que demanaven que els 16 regidors i regidores de l’ajuntament cobraren una parcial del 25% i que l’alcaldessa tinguera la dedicació exclusiva, és a dir, tots volien tindre jornal sense assumir la gestió de cap projecte pel poble.

Cal recordar que la FEMP recomana 5 regidors amb dedicació exclusiva i dues secretaries de grup per a una població com la de Cocentaina, amb un salari de 50.000€, quanties molt superiors a les que demanava els PSPV-PSOE en les reunions de negociació i que, finalment, s’han respectat, sent inferiors a la recomanació de la FEMP.

El grup municipal socialista que governa l’Ajuntament creu necessari una mínima estructura política per a poder treballar dignament per a una millora en el servei i els projectes que duran endavant en benefici de les socarrades i socarrats. Els regidors delegats assumixen responsabilitats tan grans com organitzar la Fira, traure un nou plec de gestió de recollida de la brossa o garantir la unificació del Bosco.

Feia 2 legislatures que a l’ajuntament de Cocentaina sols tenia dedicació exclusiva l’alcaldia, una situació que cap altre ajuntament de més de 10.000 habitants suportava, independentment del color polític que el governara.