Monthly Archives: enero 2017

EL QUE VOLEM SABER (31 GENER)

Carol Ivañez, regidora de Promoció Econòmica i Turisme ens valora la Fireta 2017, i ens dona l’última hora del Carnestoltes murer.

Dijous 2 de febrer, a les 20.15 hores, es presenta el llibre: “L’ALTRA PINTURA” de Rafa Calbo, en l’Arxiu Municipal de Muro.

MURO CELEBRA EL PLE ORDINARI DE FEBRER

AJUNTAMENT MUROLa corporació municipal de l’Ajuntament de Muro celera este dimecres 1 de febrer la sessió ordinària de ple, a partir de les 19.30 hores.

ORDRE DEL DIA

5/17.- APROVACIÓ DE LES ACTES QUE VAN TENIR LLOC ELS DIES 5 D’OCTUBRE DE 2016 (Exp. 1669/2016) i 11 DE NOVEMBRE DE 2016 (Exp. 1716/2016).

6/17.- PROPOSTA D’ALCALDIA RELATIVA A LA APROVACIÓ DE BORSA DE PRODUCTIVITAT I ESTABLIMENT DE CRITERIS OBJECTIUS PER AL REPARTIMENT DE PRODUCTIVITAT A EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY. (Exp 79/2017)

7/17.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 04/2017 DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL. (Exp.136/2017)

8/17.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE SEGUIMENT. (Exp. 158/2017)

9/17.- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN EL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE LES ENTITATS LOCALS – QUART TRIMESTRE 2016. (Expt. 699/2016).

10/17.- DACIÓ DE COMPTES DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA. (Decret núm. 1008/2016 fins al Decret núm. 53/2017 ).

.- DESPATX EXTRAORDINARI.

.- PRECS I PREGUNTES.

CIENTOS DE VISITANTES RESPALDAN LA FIRETA

IMG_20170128_112921361_HDRMuro celebró durante el pasado fin de semana su Fireta de Sant Antoni, un evento que cada vez atrae a más público del conjunto de la comarca e incluso de otras limítrofes.

El concejal de Cultura Sergi Silvestre, se mostraba satisfecho: “Un año más la gente de la comarca ha respondido, y nos han visitado durante todo el fin de semana”.

Las zonas de estacionamiento quedaron repletas de vehículos, y en horas punta era complicado moverse por algunas de las calles en las que se ubicaban los 120 expositores que tomaron parte en la Fireta. A este respecto, el edil manifestaba que “tanto los artesanos como los comerciantes que han estado este fin de semana con nosotros nos han comentado que ha valido la pena asistir”.

La concejal de Turismo, y Promoción Económica Carolina Ivañez resaltó  “la gran cantidad de entidades y asociaciones que se han volcado con el evento, sobre todo las relacionadas con el sector comercial y el mundo de la cultura. De hecho, las exposiciones y los distintos espectáculos ofrecidos han contribuido al éxito”.

EL QUE VOLEM SABER (30 GENER)

Programa especial resumint el més destacat de la Fireta de Sant Antoni 2017.

362 CENTRES HAN DEMANAT LA MODIFICACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018

IMG_6458La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha fet públiques les xifres provisionals dels centres que s’han acollit al procediment d’autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar a les escoles.

Per comarques, a Alacant l’han sol·licitat 95 centres, 67 sol·licituds corresponen a les comarques de Castelló i 200 de les sol·licituds presentades són de les comarques de València.

Aquestes dades són xifres provisionals corresponents al matí de hui, dia en què s’ha iniciat el recompte de sol·licituds.

Per tant, les xifres podrien experimentar lleus variacions, ja que s’ha de realitzar la comprovació de totes les sol·licituds. Les xifres definitives es coneixeran al llarg d’aquesta setmana.

Fases del procés de sol·licitud de modificació de jornada escolar

Una vegada acollides les sol·licituds, la direcció territorial, mitjançant la Inspecció, realitzarà un informe i l’enviarà, junt amb la resta de documentació, a la Direcció General de Política Educativa, que emetrà als centres educatius una resolució que, en cas que siga favorable, els autoritzarà a iniciar el procés de consulta a les famílies. Aquest informe el rebran els centres abans del 15 de març i podran preparar la consulta a les famílies, que se celebrarà abans de les vacances.

Finalment, la consulta se celebrarà a tots els centres el dia 4 d’abril. Al dia següent es remetran els resultats de l’escrutini de la consulta a les famílies a la Direcció General de Política Educativa.

Una vegada enviats els resultats de l’escrutini a la Conselleria, el director general de Política Educativa dictarà, abans de l’inici del període d’admissió dels alumnes, si és procedent, l’autorització definitiva perquè cadascun dels centres educatius aplique el Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar que ha presentat. Les modificacions es podran aplicar a partir d’octubre, coincidint amb el canvi a l’horari habitual de tot el curs.

L’autorització definitiva s’estendrà per períodes de tres cursos acadèmics renovables, sempre que els resultats s’ajusten a les millores previstes en el pla. L’avaluació es realitzarà en funció de la incidència del nou horari sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge i els resultats obtinguts per l’alumnat.

EL QUE VOLEM SABER (27 GENER)

Coneixem l’última hora de la Fireta de Sant Antoni 2017, amb el regidor de Cultura Sergi Silvestre, i la regidoria de Turisme i Promoció Econòmica Carol Ivañez.

La comèdia “NO CAL MUDAR-SE PER A SOPAR” programada per a demà dissabte a Muro, ha estat ajornada. Fermin Senabre i Juanjo Pérez, de Masmorra Teatre, ens donen els motius de l’ajornament.